Dina maskiner är riktiga arbetshästar. Vi bistår dig gärna för att din fordonspark alltid ska vara insatsklar – snabbt och obyråkratiskt, planerat eller i nödfall.

Problemlösning

Naturligtvis gör vi vid produktionen och även vid underhållet allt för att du ska slippa haverier. Att fullständigt utesluta ett maskinproblem kan vi dock inte. Men alla haverier kräver inte att en bärgningsbil tillkallas. Ofta kan experterna från teknisk support hjälpa maskinföraren med feldiagnos och felavhjälpning, så att ditt fordon snabbt är kördugligt och insatsklart igen. Eller också kan våra experter skicka ut servicetekniker och support för att minimera förlorad arbetstid, i den mån fordonen är utrustade med GPS-teknik. Tala med din lokala försäljningsorganisation om dina behov avseende haveritjänst och teknisk support.

Originalreservdelar

Vårt centrala logistikcentrum i Laatzen ligger i omedelbar närhet av Hannovers flygplats (Tyskland). Från detta centrala läge kan vi snabbt skicka originalreservdelar till vilka länder som helst i hela världen. Även för äldre fordon garanterar vi att tillräckligt med delar står till förfogande och vi erbjuder dig med våra originaldelar samt även med förbrukningsmaterial och tillbehör bästa valuta för pengarna. En inblick i vårt lager får du här.

Om du vill beställa reservdelar besöker du vår onlinebutik.

Digitalt underhållsstöd

Varför egentligen använda värdefull tid till att manuellt kontrollera drifttimmar, oljenivåer och andra data och föra in dem i listor? Den tiden kan du bespara dig, för maskinerna levererar dessa data i realtid till arbetsplatsen. I den mån maskiner och redskap är utrustade med ett modem kan du när som helst och varifrån som helst komma åt driftsdata. Och beroende av licens informeras du automatiskt på vår plattform IntelliOPS när kritiska värden nås. Naturligtvis tillräckligt tidigt för att du ska kunna reagera.

För övrigt: Alla våra flygplatsmaskiner och -fordon samt våra sopmaskiner på utvalda marknader är utrustade med ett modem redan från fabrik. Därutöver får du ett års gratis åtkomst till basfunktionerna hos vår IntelliOPS-plattform. Naturligtvis bestämmer du själv om du vill aktivera modemet och åtkomsten eller inte. Om du bestämmer dig för att inte göra det varken överförs eller registreras några data. De viktigaste fördelarna har vi sammanfattat här i en folder.