Hållbar även vid tillverkningen

Våra kompakta sopmaskiner tillverkas i St. Blasien (Tyskland) och Burgdorf (Schweiz). Båda dessa fabriker får sin ström från 100 % förnybara energikällor. Hållbarhet är även viktigt när det gäller val av material och komponenter. Vad tror du – hur många procent av en förbrukad kompakt sopmaskin kan man återvinna? 

Sedan september 2019 uppfyller Aebi Schmidt Deutschland 100 % av sitt energibehov med helt förnybara energikällor och reducerar därmed sina koldioxidutsläpp med över 600 ton varje år. Aebi Schmidt Deutschland har tillsammans med den största europeiska fabriken i St. Blasien, logistikcentret i Laatzen/Hannover och servicefilialerna över hela landet en tvåsiffrig andel av den totala strömförbrukningen inom vår grupp. Även fabrikerna i Burgdorf och Kielce samt de flesta filialer försörjs med ström från förnybara energikällor. I Nederländerna producerar vi cirka 54 % av strömbehovet med egna solpaneler. Vi har som grupp förpliktigat oss att successivt under de närmaste åren se till att alla enheter försörjs med hållbart producerad ström. 

Våra fabriker sänker även utsläppen inom många andra områden. I alla fabriker har vanliga glödlampor bytts ut mot mer effektiva LED-lampor. I Kielce finns sedan 2020 en anläggning för reduktion av flyktiga organiska föreningar med en verkningsgrad på över 95 %. Vid nya inköp satsar vi alltid på resurssnåla och miljövänliga maskiner såsom exempelvis elektriska gaffeltruckar. Det slutgiltiga målet är att även minimera värmeförluster genom att till exempel byta ut logistikportar mot slussar. I St. Blasien investerar vi i ny och miljövänlig uppvärmning som är baserat på flis.  

Konceptet med cirkulär ekonomi får även en allt större betydelse inom Aebi Schmidt Group. Ett exempel: Vi utvecklar idag produktplattformar som gör det möjligt att använda komponenter för flera produkttyper istället för bara en som tidigare. Därmed sparar vi resurser och skonar miljön – och ökar effektiviteten i produktionen. Vissa fordon har även en mycket hög återvinningsandel. Cleango har exempelvis en andel på 96 %. Det innebär att endast 4 % av materialet från en förbrukad maskin behöver skrotas. Och sist men inte minst genomför vi ofta retrofit-projekt. Istället för att sälja nya fordon tar vi tillbaka uttjänta modeller och gör dem redo för daglig användning igen. På så sätt ökade vi livslängden för fordonsflottan från 13 till 25 år i ett gemensamt projekt med den nederländska regionen Utrecht.