Fråga: Lönar det sig med elektriska sopmaskiner?

Vad har Palma de Mallorca, Southampton och Gstaad gemensamt? Dessa tre kommuner skiljer sig åt rejält när det gäller antalet invånare men i alla tre används våra helelektriska eSwingo 200+ sedan länge. Lönar det sig i jämförelse med den traditionella modellen? Vi har frågat. 

När batteriet är laddat arbetar den helelektriska eSwingo 200+ i 8 timmar utan problem innan det är dags att ladda igen. Med snabbladdningssystem och smart regenereringsteknik kan sopmaskinen vara redo för drift kontinuerligt genom flera skift utan att användningen måste anpassas. Med elektriska sopmaskiner blir man till och med mer flexibel under planeringen eftersom exempelvis omständliga körningar för att tanka försvinner helt. Fördelarna är uppenbara: 

  • Utsläppsfri drift reducerar de dagliga koldioxidutsläppen 
  • Lägre ljudnivå är skönt för både förare och alla runt omkring 
  • Lägre totala driftkostnader skonar budgeten 
  • Mindre underhåll frigör resurser 
  • Service och diagnos av batteriet samt kostnadsfri returnering och återvinning utförs av Aebi Schmidt 

 

Alla dessa fördelar gäller utan att behöva kompromissa med prestandan, den omfattande utrustningen, de många tillvalen och den ergonomiska utformningen av hytten. 

Motsvarar erfarenheten från fältet det vi hävdar här? Lönar sig de elektriska sopmaskinerna i det dagliga arbetet? Vi frågade de som rimligen borde veta. Nedan kan du läsa svaren från de ansvariga i tre kommuner som skiljer sig mycket åt i storlek.  

eSwingo 200⁺ hos Emaya framför historisk bakgrund i Palma de Mallorca

Palma de Mallorca (Spanien): 400 000 invånare | Flotta med 30 kompakta sopmaskiner | 1 elektrisk eSwingo 200+ i drift sedan ca. 15 månader 

Emaya ansvarar bland annat för att hålla gator och gångvägar i Palma de Mallorca rena. Detta företag satte för drygt två år sedan upp målet att utforma sin verksamhet och drift så ekologiskt och hållbart som möjligt. Därför införskaffade de även en eSwingo 200+. Förarna och servicechefen är väldigt nöjda med den elektriska modellen. eSwingo 200+ används framför allt i centrum av Palma de Mallorca eftersom fördelarna med utsläppsfri drift och lägre ljudnivå är som störst där, i synnerhet i den historiska gamla stadskärnan. Integreringen i flottan utfördes utan problem. Emaya uppskattar, förutom fördelarna i drift, även de låga underhållskostnaderna. Underhållsintervallet ligger på ca. 1 000 drifttimmar, alltså dubbelt så länge som hos en dieselmodell. Eftersom särskilda kvalifikationer krävs vid hantering av elektriska komponenter utbildar Emaya sina mekaniker och förare. I Palma de Mallorca ser man detta som en investering inför framtiden, för som de själva säger – det finns ingen väg tillbaka. 

eSwingo i Southampton (Storbritannien).

Southampton (Storbritannien): 250 000 invånare | Flotta med 11 sopmaskiner, därav 8 kompakta sopmaskiner | 5 elektriska sopmaskiner | 4 eSwingo 200+ i drift sedan december 2020 

Driften i Southampton behövde inte ändras vid integrering av de elektriska sopmaskinerna. De förväntade fördelarna har uppfyllts helt och hållet i praktiken. För att behålla flexibiliteten under laddningstider och vid laddningsplatser har laddningsstationer placerats ut runt om i staden. Naturligtvis inte bara på grund av sopmaskinerna utan även som en del i strävan efter att bli en utsläppsfri kommun innan år 2030. Målet för Southampton är att alla anläggningar och maskiner ska uppnå ett nettonollutsläpp och att 90 % av flottan ska bli utsläppsfri innan år 2030. Kommunens servicechef Mark Winter säger: ”De utsläppsfria sopmaskinerna gör inte bara luften renare för fotgängarna utan även för föraren som sitter i hytten. De körs utan problem och är mycket tystare än dieselmodellerna vilket är en fördel för invånarna när vi startar tidigt på morgonen. Batterikapaciteten hos eSwingo är utmärkt och nyttolasten är 500 kg högre. Vi uppskattar även att underhållsintervallerna är längre så att stilleståndstiderna och därmed kostnaderna minskar. Dessutom har vi kunnat fastställa att fläktvarvtalet hos elfordonen inte varierar så mycket vilket förbättrar sugeffekten och gör sopningen mer effektiv.” Förutom en mer miljövänlig drift visade det sig redan efter några månader att de snabbt sparade in på dieselkostnaderna vilket resulterade i lägre driftkostnader. 

Ansvarar för rena gator i Saanen/Gstaad (från vänster till höger): Hanspeter Hefti (ställföreträdande verksamhetschef), Christian Wisler (medarbetare på underhållsdepå), Christian Brand (verksamhetschef på underhållsdepå)

Saanen/Gstaad (Schweiz): 6 800 invånare | 1 elektrisk eSwingo 200+ kompakt sopmaskin i drift sedan ca. 12 månader 

I Saanen/Gstaad behövde inga anpassningar av användningen göras. eSwingo 200+ kunde redan från och med den första dagen köra samma rutt som dieselmaskinen hade kört dessförinnan. Inga särskilda åtgärder behövde vidtas för integrering av eSwingo 200+ i flottan på underhållsdepån. Arbetet har blivit bekvämare för föraren eftersom den är betydligt tystare än dieselmodellerna. ”Innan anskaffningen fanns en viss tveksamhet kring om den elektriska modellen skulle ha samma prestanda som dieselmodellerna”, säger Hanspeter Hefti, ställföreträdande verksamhetschef. ”Men våra förare kunde snabbt fastställa att inga nämnvärda omställningar behövde göras och hanteringen är ju identisk som med dieselmodellen”, säger Hanspeter – och tillägger: ”När det gäller körsättet har vi dock instruerat våra förare att köra lite mer medvetet och ekonomiskt, till exempel genom att sänka turbinhastigheten när full effekt inte behövs. Då sparsr man på batteriet.” Kostnadsbesparingarna är förstås inte så stora efter bara ett års användning men besparingarna på diesel är enorma och givetvis väldigt välkomna. Konklusionen i Sannen/Gstaad efter första året är: ”En sopmaskin som drivs med diesel kommer inte att komma på fråga i framtiden”.