Aebi Schmidt Group är världens ledande leverantör av intelligenta
lösningar för hantering av infrastrukturkritiska trafikområden samt krävande terräng.

Den unika mångfalden i vårt utbud omfattar egna fordon samt innovativa tillkopplade eller påbyggda redskap för individuell fordonsutrustning. Våra support- och servicetjänster, skräddarsydda för anspråksfulla kundbehov, erbjuder den passande lösningen för nästan varje utmaning.

Baserat på vårt konkurrenskraftiga sortiment strävar vi efter omfattande lösningar som möjliggör ekonomisk, säker och spårbar hantering. Vår motivation är att förbättra våra kunders prestanda.

 

~ milj. €
nettoomsättning


fabriker över hela världen


medarbetare

närvaro i  länder med egen försäljnings- och serviceorganisation

närvaro i över länder via etablerade partnerskap med återförsäljare

> m2
produktionsyta

Våra märken för in  års erfarenhet i koncernen

utbildningsplatser


utmärkelser för innovation och arbetsgivarskap under de senaste fem åren

Våra värderingar

Möjligheter

Vi fokuserar på resultatet av våra handlingar

 • se och förverkliga affärsmöjligheter
 • uppnår resultat och maximera lönsamheten
 • utveckla vår personal och våra processer

Innovation

Vi bryter ny mark

 • tänka utanför ramarna
 • ta risker, lära oss av misstag
 • sträva efter hållbara lösningar
 • uppmuntra till kontinuerlig förbättring

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar

 • är tillförlitliga och tar ansvar
 • är pålitliga och håller löften
 • är öppna och ärliga
 • agera etiskt och tolerant, vi respekterar andras åsikter

Passion

Vi strävar efter att göra skillnad

 • inspirera andra
 • är stolta över vad vi gör
 • välja en positiv attityd
 • utmana gränserna

Kundfokus

Vi överträffar kundernas förväntningar

 • bygga hållbara och starka partnerskap
 • göra det enkelt att göra affärer med oss
 • tänka på lösningar
 • fokusera på kundernas behov

Samarbete

Vi är starkare tillsammans som ett lag

 • engagera oss i en gruppinsats
 • arbeta i ett globalt nätverk
 • utnyttja varandras kunskaper
 • dra nytta av andra kulturer

Fabriker

De utgör ryggraden i vår organisation: våra tolv fabriker i Europa och USA. På sammantaget över 100 000 m2 yta tillverkas våra maskiner och redskap med modernaste teknik och ständigt förbättrade processer.

St. Blasien, Tyskland

Holten, Nederländerna

Burgdorf, Schweiz

Kielce, Polen

Jyväskylä, Finland

New Holstein WI, USA

Chilton WI, USA

Chilton WI, USA

Cleveland OH, USA

Lindenwood IL, USA

Muncy PA, USA

Saint‐André-Avellin QC, Kanada

Monroe WI, USA

Litchfield MN, USA

Logistikcentrum

I Laatzen vid Hannover (Tyskland) befinner sig sedan 2009 det centrala logistikcentret för Aebi Schmidt Group. På 5 300 m2 inomhusyta radar höglagerhyllorna upp sig efter varandra. Därtill kommer 2 800 m2 utomhuslager. Här väntar reservdelarna på ca 76 000 lagerplatser på att skickas, från 1 mm skruv till 8 meter långa valskärnor.

Hållbarhet

Hållbarhet faller inte från himlen. Det är vårt sätt att tänka och agera. Och till syvende och sist: hur konsekvent vi gör det. Som företag är det vårt ansvar att investera i framsteg och i framtiden. Men det gäller även för våra kunder: Allt som vi utvecklar och producerar kräver i slutänden engagemang i den praktiska verksamheten.

I vår affärsverksamhet är hållbarhet centralt – eftersom våra kunder väntar sig det av oss och eftersom vi är övertygade om att hållbara företag har en fördel och är framgångsrikare på lång sikt.

Realiserandet av våra ekonomiska, sociala och ekologiska mål sker längs hela förädlingskedjan. Vi sörjer för skydd av miljön och hanterar resurser skonsamt; vi är en rättvis arbetsgivare och investerar i hållbar teknik. Längs hela förädlingskedjan vill vi agera ansvarsmedvetet och trovärdigt. Denna ambition har under de gångna åren lett till värdefulla framsteg avseende ekologi i våra fabriker, i våra processer och i våra maskiner. 

Generation E - Charge the Change

På Aebi Schmidt anser vi att hållbarhet är ett koncernövergripande ansvar som alltså inte kan överlåtas åt en självständig avdelning. År 2018 lanserade vi programplattformen Generation E, för utvecklingen och tillämpningen av ny teknik kräver ett helt nytt tänkande från oss. ”Intelligent tänkande” innebär för oss att ställa om oss till hållbar, ansvarsmedveten och kostnadssänkande teknik med nollemission och skonsam hantering av våra resurser. I det sammanhanget styrs vi av tre tankegångar:

Re-think: Med den kompakta sopmaskinen eSwingo200+, universaltransportfordonet eVT 450 och andra koncept har Aebi Schmidt öppnat för en ny tidsålder. Utvecklingen och tillämpningen av ny teknik kräver en omdefinition av vårt sätt att tänka.

Re-charge: Den viktigaste drivkraften bakom en väl fungerande cirkulär ekonomi är förmågan att bibehålla produktens föreliggande värde i dess enskilda delar. Därför försöker Aebi Schmidt återanvända så mycket material som möjligt för att undvika en ren recycling/downcycling. Ibland kan enskilda delar återanvändas i en annan funktion. Och för de resurser som inte kan återanvändas spelar den selektiva avfallssorteringen en stor roll.

Re-invest: Hållbarhet faller inte från himlen. Det är vårt sätt att tänka och agera. Och till syvende och sist hur konsekvent vi gör det. Som företag är det vårt ansvar att investera i framsteg. Men det gäller även för våra kunder. Allt som vi utvecklar och producerar kräver i slutänden engagemang i den praktiska verksamheten. Varje enskild, hållbar maskin är en investering i vårt gemensamma mål: en frisk planet.

Uppförandekod

Uppförandekoden omfattar företagsansvaret samt gällande etiska standarder och tematiserar bland annat integritetspolicy, miljöskydd, rättvis konkurrens samt korruptionsförebyggande arbete. Med en tydlig kompetensfördelning, riskhantering och effektiva kontrollsystem säkerställer Aebi Schmidt Group att alla lagregler och branschstandarder uppfylls i ett komplext regelverk.

Bolagsstyrelse

Peter Spuhler
Styrelseordförande

Dr Gero Büttiker
Vice styrelseordförande

Hansruedi Geel
Styrelseledamot

Peter Muri
Styrelseledamot

Dr Peter Ramsauer
Styrelseledamot

Andreas Rickenbacher
Styrelseledamot

Markus Bernsteiner
Styrelseledamot

Affärsledning

Barend Fruithof
Group CEO

Thomas Schenkirsch
Group CFO

Rudi Rosenkamp
Head Sales Global

Gerhard Neudorfer
Head Sales Europe

Steffen Schewerda
CEO North America