Aebi Schmidt Group är en världsledande partner för intelligenta produktsystem och tjänster för skötsel, rengöring och röjning av säkerhets- samt företagsrelevanta trafikytor och krävande terräng.

Den unika mångfalden i vårt utbud omfattar egna fordon samt innovativa tillkopplade eller påbyggda redskap för individuell fordonsutrustning. Våra support- och servicetjänster, skräddarsydda för anspråksfulla kundbehov, erbjuder den passande lösningen för nästan varje utmaning.

Vårt uppdrag är att på grundval av vårt konkurrenskraftiga produktsortiment erbjuda omfattande lösningar som möjliggör en ekonomisk, säker och spårbar skötsel. Vår drivkraft är att förbättra våra kunders prestanda.

milj. €
nettoomsättning


fabriker över hela världen


medarbetare

närvaro i  länder med egen försäljnings- och serviceorganisation

närvaro i över länder via etablerade partnerskap med återförsäljare

m2
produktionsyta

Våra märken för in  års erfarenhet i koncernen

utbildningsplatser


utmärkelser för innovation och arbetsgivarskap under de senaste fem åren

Våra värderingar

Resultatorientering

Vi förbättrar framgången för Aebi Schmidt Group: 

 • identifierar och realiserar nya affärsmöjligheter
 • eftersträvar bästa möjliga resultat
 • agerar resultatorienterat
 • ökar lönsamheten

Innovation

Vi tänker utanför tidigare gränser: 

 • tittar utanför ramarna
 • slår in på nya vägar
 • söker hållbara lösningar
 • driver fram fortlöpande förbättringar

Integritet

Vi eftersträvar långsiktiga partnerskap: 

 • är pålitliga och håller våra löften
 • är öppna, ärliga, trovärdiga och tar ansvar
 • förhåller oss etiskt korrekt, är toleranta och respekterar andras åsikter

Engagemang

Vi utgör en del av ett framgångsrikt team: 

 • inspirerar andra
 • är stolta över våra prestationer
 • har en positiv inställning
 • söker utmaningarna

Kundorientering

Vi förbättrar våra kunders prestanda: 

 • tänker lösningsorienterat
 • uppnår utomordentliga resultat
 • bygger upp starka partnerskap
 • koncentrerar oss på kundernas behov

Samarbete

Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål: 

 • agerar i ett globalt nätverk
 • utnyttjar varje enskild individs förmågor
 • är beredda att ta risker och lär av misstag
 • drar nytta av kulturell mångfald

Fabriker

De utgör ryggraden i vår organisation: våra elva fabriker i Europa och USA. På sammantaget över 93 000 m2 yta tillverkas våra maskiner och redskap med modernaste teknik och ständigt förbättrade processer.

St. Blasien, Tyskland

Holten, Nederländerna

Burgdorf, Schweiz

Kielce, Polen

Jyväskylä, Finland

New Holstein WI, USA

Chilton WI, USA

Chilton WI, USA

Cleveland OH, USA

Lindenwood IL, USA

Muncy PA, USA

Saint‐André-Avellin QC, Kanada

Logistikcentrum

I Laatzen vid Hannover (Tyskland) befinner sig sedan 2009 det centrala logistikcentret för Aebi Schmidt Group. På 5 300 m2 inomhusyta radar höglagerhyllorna upp sig efter varandra. Därtill kommer 2 800 m2 utomhuslager. Här väntar reservdelarna på ca 76 000 lagerplatser på att skickas, från 1 mm skruv till 8 meter långa valskärnor.

Hållbarhet

Hållbarhet faller inte från himlen. Det är vårt sätt att tänka och agera. Och till syvende och sist: hur konsekvent vi gör det. Som företag är det vårt ansvar att investera i framsteg och i framtiden. Men det gäller även för våra kunder: Allt som vi utvecklar och producerar kräver i slutänden engagemang i den praktiska verksamheten.

I vår affärsverksamhet är hållbarhet centralt – eftersom våra kunder väntar sig det av oss och eftersom vi är övertygade om att hållbara företag har en fördel och är framgångsrikare på lång sikt.

Realiserandet av våra ekonomiska, sociala och ekologiska mål sker längs hela förädlingskedjan. Vi sörjer för skydd av miljön och hanterar resurser skonsamt; vi är en rättvis arbetsgivare och investerar i hållbar teknik. Längs hela förädlingskedjan vill vi agera ansvarsmedvetet och trovärdigt. Denna ambition har under de gångna åren lett till värdefulla framsteg avseende ekologi i våra fabriker, i våra processer och i våra maskiner. 

Ta reda på mer om vår generation av E-program eller läs vår aktuella hållbarhetsrapport som ingår i vår affärsrapport.

Uppförandekod

Uppförandekoden omfattar företagsansvaret samt gällande etiska standarder och tematiserar bland annat integritetspolicy, miljöskydd, rättvis konkurrens samt korruptionsförebyggande arbete. Med en tydlig kompetensfördelning, riskhantering och effektiva kontrollsystem säkerställer Aebi Schmidt Group att alla lagregler och branschstandarder uppfylls i ett komplext regelverk.

Bolagsstyrelse

Peter Spuhler
Styrelseordförande

Dr Gero Büttiker
Vice styrelseordförande

Hansruedi Geel
Styrelseledamot

Peter Muri
Styrelseledamot

Dr Peter Ramsauer
Styrelseledamot

Andreas Rickenbacher
Styrelseledamot

Markus Bernsteiner
Styrelseledamot

Affärsledning

Barend Fruithof
Group CEO

Thomas Schenkirsch
Group CFO

Rudi Rosenkamp
Head Sales Northern Europe & Rest of World

Gerhard Neudorfer
Head Sales Western & Central Europe

Steffen Schewerda
CEO North America

Burkhard Ditsche
Head Group After Sales & Services

Jochen Schneider
Head Plants Europe

Henning Schröder
Head Group Technology

Historia

Våra märken blickar alla tillbaka på en lång och traditionsrik företagshistoria. Ett litet urval av viktiga milstolpar återfinns här i bild och text.

1883

Grundande av den mekaniska verkstaden Aebi i Burgdorf, Schweiz

1920

Alfred Schmidt senior grundar en verkstad i St. Blasien, Tyskland

1936

Den första kilplogen från Schmidt introduceras på marknaden

1952

Schmidt introducerar den första roterande snöslungan VF1 på en Unimog på marknaden – början till samarbetet med Unimog

1954

Schmidt ger sig in i sopmaskinverksamheten och introducerar påbyggnadssopmaskiner för traktorer och Unimogmaskiner på marknaden

1960

Grundande av affärsdivisionen flygplats hos Schmidt

1970

Schmidt introducerar sin första sopmaskin på marknaden

1976

Den första Aebi Terratrac TT 77 introduceras på marknaden

1983

Förstärkning av konkurrenspositionen inom området ”spridning” genom förvärvet av Nido

1998

Aebi förvärvar sopmaskinverksamheten från Maschinenfabrik Hochdorf (MFH)

1999

Schmidt förvärvar det svenska vinterutrustningsmärket Broddway

2005

Utbyggnad av Schmidts produktsortiment med förvärvet av Beilhack (plogar och järnvägsteknik)

2007

Fusion mellan Aebi och Schmidt till Aebi Schmidt Holding AG (ASH Group)

2009

ISO 9001-certifiering av alla produktionsplatser

2013

Förvärv av fordonen från de italienska företagen BSI Veicoli S.r.l., Arielli och Meccanica Ortonese S.r.l., Ortona

2013

50 %-förvärv (100 % år 2016) av den norska tillverkaren av vinterutrustning Tellefsdal AS

2014

Förvärv av det på dataanalys och databehandling specialiserade företaget DMi

2015

Förvärv av det nordamerikanska snöröjnings- och halkbekämpningsföretaget Meyer Products LLC och Swenson Spreader LLC – Aebi Schmidt (ASH) North America bildas

2016

Grundande av en försäljningsorganisation i Beijing/Kina

2017

Grundande av försäljningsorganisationen i Ryssland

2018

Aebi Schmidt presenterar den första helt elektriska sopmaskinen eSwingo 200+ på IFAT i München

2018

Förvärv av det etablerade USA-företaget M-B Companies Inc.

2019

Förvärv av City Ranger sopmaskiner från Nilfisk Group

2019

ASH Group heter nu Aebi Schmidt Group och förenklar marknadsstrukturen; koncernen uppnår för första gången i historien en nettoomsättning på över 500 milj. €

2020

Förvärv av det finska företaget Arctic Machine Oy och Équipements Lourds Papineau Inc. (ELP) i Kanada.