Aebi Schmidt Group är en global ledare av intelligenta
lösningar för hantering av infrastrukturkritiska trafikområden samt krävande terräng.