Få ut maximal prestanda ur dina maskiner genom att optimera dina processer. Med god rådgivning, intelligent teknik och smart användning av digitala data blir du effektivare, säkrare och sänker i regel även dina processkostnader – oavsett om du arbetar med en enda maskin eller ansvarar för en hel fordonspark.

Förarstödsystem

Våra förarstödsystem sörjer för att förarna kan koncentrera sig på trafiken medan systemet själv klarar av en stor del av de nödvändiga förloppen på definierade rutter. Det ger inte bara mer säkerhet, effektivitet och sparsam förbrukning utan även mer flexibilitet i personalplaneringen.

AirfieldPilot

Automatiserade och autonoma system leder till avsevärd prestandahöjning, kostnadsbesparingar, mer flexibilitet och framför allt högre säkerhet – särskilt för personalen. Integrerade system sparar in på kostnader eftersom de möjliggör en flexiblare insatsplanering och kräver lägre utbildningskostnader. Med automatiserade insatser reducerar du dessutom operativa risker och skador, optimerar samtidigt bränsleförbrukningen och uppnår en miljövänlig drift.

Automatisering har blivit en väsentlig del av vårt dagliga liv. Men för användning av automatiserade och autonoma system på flygplatsen kommer det knappast att finnas en standardiserad universallösning. Det gäller att i varje enskilt fall anpassa systemen steg för steg till de specifika behoven för varje enskild flygplats. Därför säljer Aebi Schmidt inga standardsystem till dig. Med vår mångåriga erfarenhet utvärderar vi dina aktuella processer och stödjer dig med att implementera det optimala och för din flygplats skräddarsydda röjningskonceptet.

När det gäller autonoma koncept samarbetar vi med CPAC Systems, ett dotterbolag till Volvokoncernen, för att vidareutveckla och förfina vår trestegsstrategi. CPAC är en engagerad partner när det gäller teknikdriven innovation. CPAC:s framgångssaga går tillbaka till år 2003, då företaget introducerade den första basplattformen för autonoma drivningar på marknaden. Vi är också stolta över samarbetet med Lab1886, Mercedes-Benz AG:s innovationskuvös, samt med Daimler Truck AG inom området för automatiserad snöröjning, en av många tillämpningar av AXYARD-teknologin från Mercedes. Slutligen är vi partner i projektet ”Smart Fleet”, ett samarbetsprojekt mellan Stuttgarts flygplats, Aebi Schmidt Group och Volk Fahrzeugbau. Projektets mål är att utveckla helautomatiska fordonsprototyper fram till 2022 och testa dem under realtidsförhållanden på start- och landningsbanor, plattor och taxibanor.

Digitalt driftstöd

Den professionella och kontinuerliga användningen av data och digitala instrument höjer din prestanda och effektivitet, sparar drivmedel och material, leder till lägre CO2-utsläpp och högre säkerhet. Samtidigt är det för Aebi Schmidt självklart att digitala lösningar måste fungera inte bara med de egna, utan med alla fordon ur din park. Lika självklart är det att överföra och lagra alla data i molnet.

Positions- och aktivitetsdata som till exempel maskinernas driftsätt och körhastighet registreras tillsammans med drift- och förbrukningsdata av datakontrollenheten i fordonet med GPS-stöd och överförs till en säker molnmiljö. Via vår plattform IntelliOPS kommer du åt dessa data. Vår licens- och plattformsmodell garanterar att du hela tiden förblir flexibel och inte behöver administrera och använda dussintals enskilda applikationer. Du kan med hjälp av digitalt driftstöd

  • Planera och övervaka insatser eller enskilda rutter och uppdrag effektivt och enkelt.
  • Styra enskilda insatser från arbetsplatsen och påverka dem i realtid.
  • Illustrera, rapportera och – eventuellt även i rättsligt avseende – dokumentera dina insatser transparent gentemot kunder, boende, uppdragsgivare eller andra intresserade.
  • Optimera och automatisera dina förlopp, dina processer och din materialhantering antingen totalt eller för enskilda element och rutter.

Lär känna Oliver. Hans företag arbetar redan med digitalt driftstöd. Mer om det får du veta i videon här:

Det digitala driftstödet finns att få för alla EN-15430-baserade och ytterligare utvalda redskap, t.ex. för Stratos, Syntos, Swingo och Cleango. Alla våra flygplatsmaskiner och -fordon samt våra sopmaskiner på utvalda marknader är utrustade med ett modem redan från fabrik. Därutöver får du ett års gratis åtkomst till basfunktionerna hos vår IntelliOPS-plattform. Naturligtvis bestämmer du själv om du vill aktivera modemet och åtkomsten eller inte. Om du bestämmer dig för att inte göra det varken överförs eller registreras några data.

Skapa ett paket med digitala lösningar som bäst passar dina behov - antingen för vinter- eller sommarunderhåll. Välj en standard- eller premiumlicens för modulerna Data och anslutningsbarhet, Rutthanterare, Tillgångshantering, Övervakning, Analys och rapportering och Underhåll. Här är en detaljerad översikt över funktionerna.

Plattformen IntelliOPS

Aebi Schmidt erbjuder på en unik plattform åtkomst till dina data och applikationer som i möjligaste mån är skräddarsydd efter dina behov. Du behöver inte bestämma dig för ett visst antal applikationer. Samtliga data och applikationer är åtkomliga via IntelliOPS. Licensen avgör vad du kan se och vilka applikationer du kan använda. Om dina behov alltså skulle ändras i framtiden eller om nya data och applikationer skulle tillkomma behöver du inte uppbåda något tidsödande uppdaterings- eller utbildningsarbete. IntelliOPS är molnbaserat, behöver alltså inga lokala installationer och kan användas på varje valfri arbetsstation.

Använder du redan digitala hjälpmedel på plattformen IntelliOPS? Klicka då här för att logga in.