Stratos Combi Soliq effektiv kombinasjonsspreder som kan brukes til alle typer vinteroperasjoner under all slags værforhold. Sprederen er en "all-rounder" og kan brukes til spreding av alle typer materialer og metoder. Den kan spre sand, grus, tørt salt, befuktet salt med forskjelling prosentinnblanding av saltlake og bare saltlake. Alt i en spreder.

Schmidt|Stratos Combi Soliq

Oppsummering av det viktigste

  • Kan brukes til alle typer vinteroperasjoner under alle typer værforhold
  • Kombinerer forskjellige metoder og spredemateriale
  • Maksimalt utnyttelse av volum.
  • Raskt bytte mellom tørt salt og saltlakeutlegg

Dine fordeler

  • Befuktet salt fra FS30 til FS100 med samme spreder
  • Ukomplisert i bruk, betjenes enkelt av sjåføren - ikke nødvendig med tilpasninger
  • Rask fylling opp til 1200 liter/min. takket være 3"slager og koblinger.

Produktvarianter

Stratos CS RSP 50 K Flex Low

Stratos RSP 50K Flex Low har en beholder på 5,0 m³ med to integrerte fleksible poser, utlegg med tallerken.

Stratos CS WSP 50K

Stratos WSP 50K har en beholder på 5,0 m³ utlegg med tallerken og dyser

Tekniske data

Product booklet

Share by email

Forskjellig utleggsmetoder

Stratos Kombi Soliq er egnet for en rekke spredemetoder og kan brukes til alle typer vinteroperasjoner og under alle værforhold. Det viktigste avisningsmidlet er salt, og det er forskjellige metoder for å legge dette ute, noe som muliggjør differensiert avisning. Muligens den mest effektive er utlegg av befuktet hvor slatet kleber seg til veibanen og utvikler en raskere og lengre varig effekt. Siden det knapt er avdrift, er denne metoden veldig kostnadseffektiv og miljøvennlig. De nyeste funnene viser at befuktet salt med høyere saltlakeinnhold, slik som 50% miks eller 70 % miks, oppnår en høyere grad av effektivitet, sparer salt og bidrar til å beskytte miljøet. En annen svært effektiv metode er saltoppløsning der saltoppløsning, en salt / vann-løsning, sprayes direkte på veibanen. Dette resulterer i en betydelig reduksjon i saltforbruket og er spesielt egnet for forebyggende avisning

Beholder og ramme

Stratos Kombi Soliq er tilgjengelig i to grunnleggende beholder versjoner:

  • Normal beholder: 4-7m³ kapasitet
  • Patentert Flex-beholder: 5m³ kapasitet


Begge versjonene kan utstyres med ekstra, frontmonterte tanker, pluss en ramme for støtteben, krokramme, fast montering eller for RoRo.

Flex beholder

Internasjonale forsøk har vist at befuktet salt med høyere saltlakeinnhold, som FS 50 eller FS 70, i visse situasjoner kan oppnå større effektivitet over lengre perioder med en lavere mengde salt. Nøkkelen til dette er hvor lang tid saltet ligger på veien, avhengig av veiforhold, værforhold, trafikkintensitet og temperatur.

Økt saltlakevolum uten ekstra tanker

Den nye, patenterte Flex-beholderen gir maksimal tilpasning av mengde. Saltlakevolumet kan økes uten behov for bytting, slik at PW 30, PW 50, PW 70 eller PW 100 kan brukes fra en enkelt maskin.

Hvordan det fungerer

Flex-beholderen inneholder to faste Flex-poser av høy styrke, som kan brettes ut etter behov og fylles med saltlake. De fylles via en vannkoblingen, med automatisk fylling av side- og frontmonterte tanker og Flex-poser. Et stort, tre-tommers rør muliggjør rask fylling på opptil 1200 liter pr minutt. Befuktningsandel kan enkelt endres på kontrollpanelet for optimal effektivitet med lavere saltforbruk. To versjoner av Flex-beholderen er tilgjengelig, slik at saltvannsvolumene kan økes fra 1300 eller 2800 til 2500 eller 4400 liter.

Mengde- og utleggssystemer

Transportbåndsystem

Stratos sitt transportbåndsystem med V-profil gir jevn transport av spredemateriale. En glideplate for båndet i rustfritt stål gir minimum beltefriksjon. Båndhastigheten justeres automatisk og gir sammen med en doseringsluke nøyaktig mengdeutlegg. Doseringsluken er utstyrt med et integrert knusesystem som knuser klumper med et konstant trykk, og forhindrer at systemet blir blokkert eller ødelagt. Resultater er en jevn og konstant utmating med høy doseringsnøyaktighet

Skrueutmatingssystem

Stratos Flex-skrue med to-trinns stigning er en kaldformet flat spiral som gir mulighet for energieffektiv transport med et lavt dreiemoment. Den variable vindingen muliggjør jevn tømming av beholderen, slik at sprederen holder et jevnt tyngdepunkt på lastebilen. Skruetransportøren drives av en hydraulisk motor med høyt dreiemoment for sikker og stabil start. En konstant mål-faktisk sammenligning regulerer skruvetransportsystemet med en presis og konstant hastighet. Et standard trykkavlastningssystem reduserer trykket fra spredematerialene på skruven og øker levetiden betydelig

Væsketanker

De side- og frontmonterte væsketankene, med respektive kapasiteter på 1850 liter og 2200-2.500 liter, er laget av slagfast og kuldebestandig polyetylen med integrerte skvulpeskott. Sug- og ventilasjonspunktene er plassert i midten av tanken slik at det er mulig å kjøre i ulendt eller fjellaktig terreng. En integrert nivåindikator gir enkel kontroll av gjenværende saltlakesvolum, mens den ergonomisk plasserte rustfrie koblingen for fylling og tømming sørger for en enkel påfylling med en kapasitet på opptil 1200 liter pr minutt . En hydraulisk drevet, kraftig saltlake pumpe med tørrkjøringsbeskyttelse gir en konstant mating av saltlake som sammen med en integrert hastighetssensor gir maksimal nøyaktighet

Utleggssystem

RSP utleggssystem

Med RSP-varianten utføres en kombinasjon av spredning og væskeutlegg via spredetallerkenen og med en utleggsbredde på opptil 8 m er den ideell for utlegg på de fleste veier. Nedløpstrakten med tallerken heves med gassdempere og er justerbar i høyden. Nedløpstrakten i polyetylen, sammen med den optimale vinkelen på utløpet, gir en optimal materialstrøm. Det brukes vanligvis en Premium-tallerken med en diameter på 490 mm. Valgfritt kan imidlertid en Premium-tallerken med en diameter på 660 mm eller en to-lags tallerken med en diameter på 700 mm brukes, som begge er egnet for spredning (PW 30) og utlegg av væske (PW 100).

RSP med dobbeltallerken

Med den patenterte 700mm-dobble spredetallerkenen, kan det legges ut i forskjellige bredder. Bredder på 3-8m (øvre del, FS 100) eller 3-10m (nedre del, FS 30-70) kan legges ut etter behov.  Med en ny RSP pluss-opsjon kan utleggsbredden økes til 9m ved hjelp av to dyser.

WSP høyhastighetsystem med dyser

Med WSP-versjonen er en kombinasjon av spredning og utlegg via en Premium 660 mm diameter spredetellerken og et dysebom-system. Dysebommen gir en utleggsbredde på opptil tre veibaner eller rundt 12 meter. Justering av bredde kan konfigureres både som kjørefelt eller i meter. Under utlegg kan både tørt salt eller en befuktet salt tilsettes. Dette understreker at Stratos Kombi Soliq er en svært allsidig og fleksibel spreder.

Driftssystem

Stratos Kombi Soliq drives av bærekjøretøyets eksisterende hydrauliske anlegg

Betjenings- og informasjonssystemer

Kombi Soliq betjenes enkelt og informativt ved hjelp av det svært effektive, hastighetsavhengige ES-kontrollpanelet, som har en frostsikker 7 "fargeberøringsskjerm. den er plassert i et sprutsikkert, robust aluminiumshus. Klikk og dreieknapper samt opplyste trykkbrytere sørger for praktisk betjening av de primære og menyavhengige funksjonene.


Systemet kan også integreres med den nyeste smart teknologien:


Følgende betjeningskonsept er tilgjengelige for styring av Stratos Kombi Soliq

  • Mengdeskontroll: I modus for utlegg av væske er væske- og fastandelen gitt i g / m²

IntelliOPS webstyrt dataoppsamling

Stratos Kombi Soliq kan kobles til Aebi Schmidt IntelliOPS-plattformen som gir omfattende overvåking, utvalg, rapportering og analysefunksjoner. Det muliggjør rask evaluering av resultat ved å vise maskinaktivitetsdata live på et kart og bruker innsamlede data for å gi detaljerte oversikter og rapporter for å optimalisere driften