Få maksimal effekt ut av dine maskiner gjennom å optimalisere prosessene dine. Med god rådgivning, intelligent teknikk og klok bruk av digitale data vil du bli mer effektivt, tryggere og stort sett også ha lavere prosesskostnader – uansett om du arbeider med en enkelt maskin eller er ansvarlig for en hel flåte.

Førerassistanse-systemer

Våre førerassistanse-systemer sørger for at føreren kan konsentrere seg om trafikken, mens systemet på egen hånd tar seg av det meste av påkrevde prosesser på definerte ruter. Det vil ikke bare sørge for mer sikkerhet, effektivitet og lavere forbruk, men også gi mer fleksibilitet ved personalplanleggingen.

AirfieldPilot

Automatiserte og autonome systemer medfører en langt større ytelsesevne, reduserte kostnader, økt fleksibilitet og fremfor alt mer sikkerhet – fremfor alt for personalet. Integrerte systemer gir lavere kostnader ettersom de muliggjør mer fleksibel planlegging av innsats og medfører færre opplæringstiltak. Med automatisert anvendelse reduserer du dessuten driftsrisiko og skadeomfang, samtidig som drivstofforbruket optimaliseres, og du oppnår en mer miljøvennlig drift.

Automatisering er blitt en sentral del av hverdagen vår. Men det finnes knapt noen standardisert universalløsning for bruken av automatiserte og autonome systemer på flyplasser. I hvert tilfelle må systemene trinnvis tilpasses de konkrete behovene til hver enkelt flyplass. Av den grunn selger ikke Aebi Schmidt noen standardsystemer. Med vår mangeårige erfaring foretar vi en evaluering av dine aktuelle prosesser, og hjelper deg med å omsette et optimalisert ryddekonsept tilpasset din flyplass.

Vi samarbeider med CPAC Systems, et datterselskap i Volvo-gruppen, om autonome konsepter, for å kunne videreutvikle og forbedre vår tretrinnsprosess. CPAC er en lidenskapelig partner for teknologidrevne innovasjoner. CPAC har en suksesshistorie som skriver seg tilbake til 2003, da selskapet lanserte den første basisplattformen for autonom drift på markedet. Vi er også stolte over samarbeidet med Lab1886, som innovasjonsinkubator hos Mercedes-Benz AG, samt med Daimler Truck AG innenfor automatisert snørydding, som er en av mange anvendelser for AXYARD-teknologien fra Mercedes. Avslutningsvis er vi også partner for prosjektet «Smart Fleet», et samarbeidsprosjekt mellom Aebi Schmidt Group og Volk Fahrzeugbau for flyplassen i Stuttgart. Målsetningen med prosjektet er å utvikle helautomatiske prototyper på kjøretøyer innen 2022, og teste disse under reelle forhold på start- og landebaner, oppstillingsplasser og kjørefelt.

Digital driftsstøtte

Profesjonell og kontinuerlig bruk av data og digitale instrumenter øker din ytelsesevne og effektivitet, sparer drivstoff og materialer, gir lavere CO2-utslipp og økt sikkerhet. Her er det en selvfølge for Aebi Schmidt at digitale løsninger ikke bare må fungere med ens eget, men snarere ethvert kjøretøy i din flåte. En like stor selvfølge er sikker overføring og lagring av data i skyen.

Posisjons- og aktivitetsdata, som for eksempel driftsmodus og kjørehastighet hos maskiner, registreres sammen med drifts- og forbruksdata av datastyringen i kjøretøyet med GPS-støtte, og formidles til et sikkert skymiljø. Du får tilgang til slike data via vår IntelliOPS-plattform. Vår lisens- og plattformmodell sikkerstiller at du forblir fleksibel over tid, og ikke må forvalte og benytte dusinvis av enkeltstående applikasjoner.Med digital driftsstøtte kan du

  • Mer effektiv planlegging og enklere overvåkning av dine innsatser generelt, eller av de enkelte ruter og oppdrag
  • de enkelte innsatsene styres fra arbeidsplassen og kan påvirkes i sanntid
  • Dine ytelser ovenfor kunder, befolkning, oppdragsgivere eller andre interessegrupper fremstilles transparent, rapporteres og dokumenteres - eventuelt også i rettslig betydning.
  • Dine prosedyrer, prosesser og samlede materialhåndtering eller enkeltstående elementer og ruter kan optimeres og automatiseres.

Bli kjent med Oliver. Selskapet hans arbeider allerede med digital driftsstøtte. Du får vite mer om det i videoen her:

Den digitale driftsstøtten er tilgjengelig for alle apparater som er basert på EN-15430 og andre utvalgte apparater, f.eks. Stratos, Syntos, Swingo og Cleango. Alt vi tilbyr av flyplassutstyr og -kjøretøy, samt våre feiemaskiner på utvalgte markeder, er allerede fra fabrikken utstyrt med et modem. Dessuten får du i ett år gratis tilgang til de grunnleggende funksjonene på vår IntelliOPS-plattform. Selvsagt beslutter du her selv om du ønsker at modemet og tilgangen skal aktiveres eller ei. Dersom du beslutter å ikke gjøre det, blir ingen data innhentet eller overført.

Lag pakken med digitale løsninger som passer best for dine behov – enten for vinter- eller sommervedlikehold. Velg en standard- eller premiumlisens av modulene Data & tilkobling, Rodeadministrasjon, Ressursstyring, Overvåkning, Analyser og rapportering og Vedlikehold. Her er en detaljert oversikt over funksjonene.

IntelliOPS-plattform

På sin unike plattform tilbyr Aebi Schmidt en tilgang til dine data og applikasjoner som er skreddersydd for dine behov i så stor grad som mulig. Du trenger ikke å bestemme deg for et visst antall applikasjoner. Samtlige data og applikasjoner er tilgjengelig via IntelliOPS. Lisensen vil avgjøre hva du ser og hvilke applikasjoner du kan benytte. Dersom dine behov altså skulle endre seg i fremtiden, eller nye data og applikasjoner kommer i tillegg, trenger du ingen tidkrevende oppdatering eller opplæring. IntelliOPS er skybasert og trenger derfor ingen lokale installasjoner. Den kan derfor benyttes på enhver arbeidsstasjon.

Du benytter allerede digitale hjelpemidler på IntelliOPS-plattformen? Da kan du logge inn her.