Hos Aebi Schmidt snakker vi ikke med «kundene», men snarere med deg. Vi har skjønt at du har unike behov, og derfor er det vår ambisjon å samarbeide om å finne en skreddersydd løsning for deg.

Her er det selvsagt du som bestemmer hvor du vil begynne i prosessen. Vi står til din disposisjon med alt fra innkjøpsrådgivning via* driftssikkerhet, opprettholdelse og optimalisering av ytelsesnivå samt opplæring, til fremtidsmuligheter.

Vår forståelse

Vår daglige drivkraft er å forbedre ytelsesevnen til våre kunder. Vi tilbyr deg skreddersydde løsninger, servicepakker og digitale hjelpemidler, slik at dine apparater og maskiner kan benyttes på mer effektivt og lønnsomt vis. Vi tenker langsiktig og sikkerstiller at du til enhver tid, og under hele levetiden for din flåte, er klar for fleksibel innsats.

Vår tenkemåte

Hos oss får du kjøpt det du trenger, og ikke det vi har. Vi har en rådgivende profil ved salg og anser dialog påkrevd for å kunne hente det beste ut av dine maskiner. Det omfatter også opplæring, såvel som vår målsetning om alltid å kunne agere og reagere så raskt som det trengs. Uansett hva vi gjør, så gjøres det til syvende og sist for å beskytte din investering.

Dine fordeler

Risikominimering

Unngå bortfallstider og sikre at du forblir driftsklar med vedlikehold til rett tid.

Klar for fremtiden

Gjennom fleksible løsninger og kontinuerlig modernisering, gjør vi deg allerede nå forberedt på morgendagens utfordringer.

Kostnadsreduksjon

Effektiv ressursbruk gjør det mulig for deg å senke dine kostnader.

Sinnsro

Du kan stole på servicepakker med god oversikt og uten skjulte kostnader.

Transparens

Du kan til enhver tid planlegge, dokumentere og rapportere, og foreta automatisering innover og utover.

Operasjonell fortreffelighet

Takket være intelligente hjelpemidler kan du utnytte potensialet til dine ansatte og maskiner fullt ut.

Driftsanalyse

Uavhengig av om det er start- og landebaner, veier, fortau eller skråninger du ønsker å ta hånd om, så vil det være hjelpsomt å analysere aktiviteter og krav for å fastlegge hva som vil være den optimale flåten, samt passende hjelpemidler. Her vil både bestående apparater og maskiner, såvel som nyanskaffelser, spille en rolle. Disse påvirkes igjen av vedlikeholdskrav, arbeidsstyrke, finansieringsordninger, utdanningskonsepter, dokumentasjonskrav og en rekke andre faktorer.
Våre eksperter baserer seg på mangeårig erfaring ved rådgivningen, anvender intelligente og automatiserte systemer, og fastlegger den optimale løsningen sammen med deg.

Finansiering

Snakk med oss dersom du ønsker en annen finansiering av din maskin eller flåte. Vi hjelper deg gjerne til enhver tid, enten direkte eller med samarbeidspartnere som finner den passende finansieringsløsningen for deg. Valgmulighetene påvirkes normalt av lovbestemmelsene i det respektive landet. Dersom det tillates kan operativ eller finansiell leasing, utleie eller andre instrumenter tas i bruk – eventuelt kan man også veksle forsikrings- eller skadeerstatningsordninger under leasing- eller leieperioden. Vi hjelper deg også gjerne med søknader om subsidiering. Mange myndigheter tilbyr nemlig attraktive løsninger både for elektriske motorer eller også for annen teknologi.

Kurs

For vår del er det ikke bare snakk om å lære deg opp til suveren og sikker bruk av våre kjøretøyer og apparater ved overtakelsen av kjøretøyet. Vi gjør dessuten alt vi kan for at du skal kunne hente ut mest mulig av din maskin. Ved behov gir vi deg også teknisk opplæring, slik at du kan tildels kan utføre vedlikeholdsarbeider på egen hånd.
Vårt kurstilbud omhandler alt fra vanlig produktopplæring, via workshops, individuell opplæring på stedet og til videreutdanningskurs hos våre partnere. Ta kontakt med din lokale salgsorganisasjon for å finne ut mer om tilbud, innhold og terminer. Eller sjekk det lokale tilbudet her på nettsiden vår.

Simulator

Ikke bare på flyplasser, men fremfor alt der er kravene til utdanning svært høye. Men den praktiske utdanningen på kjøretøyer medfører mye bryderi for mange flyplasser, og mange steder er det vanlig å håndtere en varierende trafikkmengde med innleide vikarer. Det fungerer imidlertid bare dersom disse vikarene har god opplæring. I slike situasjoner kan vår treningssimulator være et utmerket supplement til ditt opplæringskonsept. Scenarier og værforhold kan selvsagt velges fritt på simulatoren. Du forbruker intet drivstoff og det foreligger ingen risiko for maskinskader. Kvaliteten på opplæringen forblir konstant, og den lar seg alltid reprodusere.

Opprustning

Teknikken utvikles fortløpende og stadig raskere. Mange komponenter og løsninger blir mer kompakte, effektive og miljøvennlige. Nå trenger du ikke nødvendigvis å skifte ut maskinene dine i like kjapp syklus og droppe alle gode intensjoner om bærekraft. La deg informere om løsninger for oppgradering som vil gjøre at ditt nåværende apparat holder aktuell teknisk standard.