Aebi Schmidt Group er en verdensledende leverandør av intelligente løsninger for sikkerhets- og driftsrelevante trafikkområder og krevende terreng.

Det unike mangfoldet i vårt sortiment omfatter egne kjøretøyer, såvel som innovative tilleggsutstyr og påbygg for individualisert utrustning av kjøretøyer. Våre støtte- og servicetjenester er tilpasset kundenes høye krav, og tilbyr passende løsninger for nærmest enhver utfordring.

Med vårt konkurransedyktige produktsortiment søker vi etter totalløsninger som muliggjør en økonomisk, sikker og sporbar drift. Drivkraften vår er å forbedre inntjeningen til våre kunder.

 

~ mill. €
nettoomsetning


fabrikker over hele verden


medarbeidere

i  land har vi en egen salgs- & serviceorganisasjon

i over land er vi representerte gjennom forhandlere vi har inngått partnerskap med

> m2
produksjonsflate

 
års samlet erfaring har våre varemerker tilført gruppen


utdanningsplasser


pristildelinger for innovasjon og som arbeidsgiver de siste fem årene

Våre verdier

Resultatorientering

Vi sikrer økt suksess for Aebi Schmidt Group:

 • oppdager og realiserer nye forretningsmuligheter
 • etterstreber best mulig resultat
 • opptrer resultatorientert
 • øker lønnsomheten

Innovasjon

Vi tenker utenfor boksen:

 • er kreative
 • går nye veier
 • finner bærekraftige løsninger
 • foretar kontinuerlige forbedringer

Integritet

Vi ønsker langsiktige partnerskap:

 • er pålitelige og holder det vi lover
 • er åpne, ærlige, troverdige og påtar oss ansvar
 • opptrer etisk korrekt, er tolerante og respekterer andres meninger

Engasjement

Vi har et vellykket team:

 • inspirerer andre
 • er stolte av det vi har oppnådd
 • har en positiv innstilling
 • påtar oss gjerne utfordringer

Kundeorientering

Vi øker produktiviteten til våre kunder: - tenker løsningsorientert

 • oppnår fremragende resultater
 • etablerer sterke partnerskap
 • har fokus på kundenes behov

Samarbeid

Vi jobber sammen mot et felles mål:

 • er en del av et globalt nettverk
 • drar nytte av ferdighetene til hver enkelt
 • viser mot og lærer av våre feil
 • profitterer på vårt kulturelle mangfold

Fabrikker

De utgjør ryggraden i vår organisasjon: Våre tolv fabrikker i Europa og USA. Et samlet areal på 100 000 m2 benyttes til å produsere våre maskiner og apparater med toppmoderne teknologi og kontinuerlig forbedrede prosesser.

St. Blasien, Tyskland

Holten, Nederland

Burgdorf, Sveits

Kielce, Polen

Jyväskylä, Finland

New Holstein WI, USA

Chilton WI, USA

Chilton WI, USA

Cleveland OH, USA

Lindenwood IL, USA

Muncy PA, USA

Saint‐André-Avellin QC Kanada

Monroe WI, USA

Litchfield MN, USA

Logistikksenter

Siden 2009 har det sentrale logistikksentret til Aebi Schmidt Group befunnet seg i Laatzen ved Hannover (Tyskland). Over et areal på 5300 m2 finner man der den ene høyreolen etter den andre. Dessuten har man et eksternt lager på 2800 m2. Her venter reservedeler på omlag 76 000 lagerplasser på å bli sendt, med alt fra 1 mm skruer til 8 meter lange rullekjerner.

Bærekraft

Bærekraft faller ikke ned fra himmelen. Det er måten vi tenker og handler på, og ikke minst hvor konsekvent vi gjør det. Som firma har vi et ansvar for å investere i fremskritt og fremtid, men det gjelder også for våre kunder. Alt som vi er med på å utvikle og produsere må til syvende og sist omsettes i praksis.

Bærekraft står sentralt ved vår forretningsvirksomhet – fordi våre kunder forventer det av oss, og fordi vi er overbevist om følgende: Bærekraftige selskaper har et fortrinn og vil oppleve mer suksess på sikt.

Gjennom hele verdikjeden omsetter vi i praksis våre økonomiske, sosiale og økologiske målsetninger. Vi er opptatt av miljøvern og opptrer skånsomt med ressurser, er en rettferdig arbeidsgiver og investerer i bærekraftig teknologi. Under hele verdiskapningsprosessen ønsker vi å opptre ansvarsbevisst og troverdig. Denne ambisjonen har de seneste årene resultert i verdifulle økologiske fremskritt ved våre fabrikker, under våre prosesser og i våre maskiner.

Generation E - Charge the Change

Vi hos Aebi Schmidt er av den oppfatning at bærekraft er et felles ansvar for hele gruppen, og har derfor ikke gitt en konkret avdeling dette ansvaret. I 2018 lanserte vi programplattformen Generation E, for utviklingen og bruken av nye teknologier gjør det påkrevd av oss å tenke nytt. «Intelligente tanker» betyr for vår del at vi foretar en omstilling til bærekraftig, ansvarsbevisst og kostnadsreduserende teknologi med null utslipp og skånsom omgang med ressursene. I den forbindelse har vi tre grunnleggende tilnærminger som inspirasjon:

Re-think: Aebi Schmidt har med Schmidt eSwingo200+ kompakt feiemaskin, eVT 450 multifunksjonstransport og andre konsepter beveget seg inn i en helt ny tidsalder. Utvikling og bruk av nye teknologier forutsetter at vi omdefinerer vår tenkemåte.

Re-charge: Den viktigste drivkraften bak en vellykket sirkulær økonomi er evnen til å ivareta den iboende produktverdien til de enkelte delene. Derfor forsøker Aebi Schmidt å videreføre bruken av så mange materialer som mulig, for å hindre en rendyrket gjenvinning/downcycling. Iblant kan de enkelte delene benyttes på ny i en annen funksjon, og for de ressursene som ikke kan benyttes om igjen vil selektiv sortering av avfall spille en stor rolle.

Re-invest: Bærekraft er ikke noe som faller ned fra himmelen. Det er måten vi tenker og handler på. Som firma er det vårt ansvar å investere i fremskritt. Men det gjelder også for våre kunder. Alt som vi utvikler og produserer må til syvende og sist omsettes i praksis. Hver enkelt bærekraftige maskin er en investering i vårt felles mål: en sunn planet.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene omhandler selskapets ansvar for det gjeldende verdigrunnlaget, og tematiserer eksempelvis personvern, miljøvern, rettferdig konkurranse, samt forebygging av korrupsjon. Med en tydelig kompetanseregulering, risikostyring og effektive kontrollsystemer sikkerstiller Aebi Schmidt Group at alle rettslige forskrifter og bransjestandarder overholdes innenfor et komplisert rettsområde.

Styre

Peter Spuhler
Styrepresident

Dr. Gero Büttiker
Styrets visepresident

Hansruedi Geel
Styremedlem

Peter Muri
Styremedlem

Dr. Peter Ramsauer
Styremedlem

Andreas Rickenbacher
Styremedlem

Markus Bernsteiner
Styremedlem

Bedriftsledelsen

Barend Fruithof
Group CEO

Thomas Schenkirsch
Group CFO

Rudi Rosenkamp
Head Sales Global

Gerhard Neudorfer
Head Sales Europe

Steffen Schewerda
CEO North America

Henning Schröder
Head Group Technology

Stefan Kaltenbach
Head Group SCM & Procurement