Tellefsdal U-LS er en kraftig u-plog. Plogen er effektiv til rydding av store industriområder og parkeringsplasser. U-plogen kan monteres på de fleste traktorer og hjullastere. U-plogen leveres i bredder 3700 - 5500 mm.

Schmidt|U-LS

Oppsummering av det viktigste

  • Fleksibel
  • Bredder: 3700 - 5500 mm
  • Påkjøringsvern

Dine fordeler

  • Tilpassing: Kan brukes som U-plog eller skjær
  • Fleksibel: Den justerbare formen muliggjør rydding i mange forskjellige områder
  • Allsidig: Passer de fleste traktorer og hjullastere

Plogblad

U-LS plogen består av tre plogblader, en midtseksjon med en plogblad på høyre og venstre side. Plogen kan skråstilles og vingene justeres hudraulisk mens man kjører, så man kan ha den U-formet eller rett etter behov. Tellefsdal U-LS leveres i bredder fra 3700 - 5500mm  

Påkjøringsvern

Alle plogbaldene er utstyrt med påkjøringsvern som gjør det trygt å kjøre over hindringer. Alle slitestålene er delt opp i hvert sin individuelle avfjærede seksjon som svinger bakover om man skulle møte på en hindring, hver seksjon er også gummidempet.       

Løft og sidependling

Plogen kan skråstilles 30° (U-LS 3700 - 4300) eller 35° (U-LS 4000 -5500) til begge sider. Vingene kan stilles 90° forover som gir plogen en U-form. Det gjør plogen veldig godt egnet til å samle opp snø, og det reduserer trensportbredden. Innfesningsrammen har integrert sidepending på +/- 2,5°. U-LS kan også leveres med parallelogram for montering på kjøretøy med plogplate. Både midtseksjon, og hver av vingene kan leveres i forkjellige bredder for å dekke kundens behov.   

Hydraulikk

Plogen blir styrt av hydraulikken på bærekjøretøyet og alle hydraulikksylindrene er beskyttet mot overbelastning av sjokkventiler. Alle funksjoner betjenes fra førerplass.   

Feste av plog

Det tar bare noen få minutter å feste plogen på kjøretøyet den skal brukes med.  

Opsjoner

  • Gitterskjerm
  • Andre opsjoner på foresørsel