CO₂-kalkulator

Ta testen!

CO2-utslipp er intet mysterium. Det er ganske enkel fysikk. 1 liter diesel blir til 2,64 kg CO2. Når dieselmotoren din trenger 6 liter, betyr det motsetningsvis 15 kg CO2. For en kompakt feiemaskin med 1500 timer i året betyr det: 23 760 kg CO2 per år, eller 118 800 kg på 5 år.

For å kompensere for utslippene til en dieseldrevet feiemaskin trenger du 1800 trær i året. CO2-utslippene til vår eSwingo 200+ utgjør derimot: null*.

* Forutsatt at elektrisk energi utvinnes av regenerative energikilder.

CO₂
Reduksjon


kg/år

Forutsatt at elektrisk energi utvinnes av regenerative energikilder.

Oppgi dine verdier:

liter

timer

dager

maskiner

TCO kalkulator

Når du skal velge mellom en diesel eller en elektrisk kompakt feiemaskin, kan fastsettelse av Total Cost of Ownership – som består av kostnadene ved kjøp, drift og vedlikehold – gi et større bilde av hva verdien er over tid. Bruk vår TCO-sparekalkulator og beregn besparelsene du kan oppnå ved å bruke en elektrisk i stedet for en diesel kompakt feiemaskin. Fyll inn noen få detaljer om dine kostnader og driftsdetaljer, og kalkulatoren nedenfor gir deg en estimert total besparelse.

TCO
Sparekalkulator

Energisparing

Besparelser på årlige energikostnader per maskin og år.

Vedlikeholdsbesparelser

Besparelser på årlige service- og vedlikeholdskostnader per maskin og år.

Besparelser hele livssyklusen

Besparelser over livssyklusen per maskin ( år).

Beregn besparelsene dine ved å bruke eSwingo 200⁺

NOK

NOK

NOK

NOK

H

Y