Global personvernerklæring (nettside)

1 Generell informasjon og kontaktopplysninger

Aebi Schmidt Holding AG, med juridisk sete i Frauenfeld, Sveits, forplikter seg sammen med selskapene som tilhører Aebi Schmidt Group (heretter “Aebi Schmidt”, “oss” eller “vi”) til å beskytte og respektere din privatsfære. Aebi Schmidt tar beskyttelsen av dine opplysninger på alvor. I det etterfølgende utdyper vi hvilke data som vi innhenter og hvordan vi behandler disse.

2 Ansvarlig person

Ansvarlig for databehandlingen er:
Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Sveits

3 Generell informasjon

Aebi Schmidt vil at du skal føle deg trygg ved bruk av vår nettside, og ønsker å informere deg som bruker om når vi innhenter personopplysninger, til hvilke formål og hvilke personopplysninger vi behandler om deg.

Aebi Schmidt forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du bør derfor jevnlig lese gjennom disse personvernbestemmelsene. Datoen for den respektivt gjeldende versjonen (gyldig fra) finner du på begynnelsen av personvernmerknaden.

Vår personvernpraksis kan variere mellom ulike land hvor vi er aktive, for å ta hensyn til lokale forhold og rettslige krav.

3.1 Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som er basert på en bestemt eller identifiserbar fysisk person (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse). Generelt kan du bruke vår nettside uten å oppgi personopplysninger. Men bruk av nettsiden kan gjøre formidling av personopplysninger påkrevd. Personopplysninger blir derfor ikke behandlet uansett, men kun under visse omstendigheter og til bestemte formål.

3.2 Når behandles personopplysninger?

Til klargjøring og drift av nettsiden behandler vi eller tredjepart personopplysninger i forbindelse med:

 • Nettsider (inkl. blogg): personopplysninger behandles via loggfiler, cookies, analyseverktøy, programvareutvidelser for sosiale medier og andre tekniske hjelpemidler som er påkrevd for drift av nettsiden.
 • Kontaktformularer: Personopplysninger behandles via kontaktformularer i forbindelse med tips, spørsmål eller andre tjenester som kan avvikles via vår nettside
 • Nyhetsbrev: Personopplysninger behandles i forbindelse med din registrering for nyhetsbrevet.
   

3.3 Til hvilke formål behandles personopplysninger?

Aebi Schmidt behandler personopplysninger til følgende formål:

 • Klargjøring av nettsiden for våre brukere
 • Optimering av nettsiden (for eksempel statistisk evaluering, trendanalyse, forbedring av nettsiden)
 • Personalisering av nettsiden for våre brukere
 • Forsendelse av nyhetsbrev
 • Dataintegritet for våre brukere
 • Behandling av henvendelser av enhver art (fra brukere, leverandører etc.)
   

3.4 Hva er de rettslige grunnlagene for databehandlingen?

I den grad vi innhenter ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, benyttes dette som rettslig grunnlag (f.eks. Nyhetsbrev, personalisering av nettsiden med hjelp av cookie-innstillinger).

Vi behandler også dine personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse. Herunder behandling med det formål å foreta klargjøring og optimering av nettsiden.

Dersom behandling av personopplysninger foretas på bakgrunn av en rettslig forpliktelse, utgjør denne det rettslige grunnlaget. Det kan eksempelvis være tilfelle ved videreformidling av personopplysninger til tredjepart, lagringens varighet eller oppbevaringsfrister.

4 Videreformidling av personopplysninger til tredjepart

4.1 Gis personopplysninger videre til tredjepart?

Generelt gir vi dine personopplysninger kun videre til tredjepart dersom det foreligger et samtykke fra deg, en berettiget interesse foreligger for vår del, eller behandlingen av din henvendelse gjør det påkrevd.

Dessuten kan dine opplysninger formidles til tredjepart i den utstrekning vi er forpliktet til det som følge av rettslige bestemmelser eller ved rettskraftige påbud fra myndighet eller domstol.

4.2 Benyttes også eksterne tjenesteytere?

Ved databehandlingen benytter vi også eksterne tjenesteytere. Slike er normalt involvert som såkalte “databehandlere”, som kun får behandle personopplysninger fra brukerne på vår nettside i henhold til våre anvisninger.

4.3 Formidles personopplysninger til mottakere i tredjestater?

Vi stiller også personopplysninger til disposisjon for tredjepart hhv. databehandlere som ikke har sitt sete i EU/EØS eller Sveits. I tilfelle vil vi før videreformidlingen enten sikkerstille at mottakeren kan garantere et passende personvernnivå (f.eks. på bakgrunn av en rimelighetsbeslutning i det aktuelle landet eller ved bruk av standard avtalebestemmelser for EU), eller at du som bruker har gitt ditt samtykke.

Dersom det er påkrevd for å besvare din henvendelse vil vi formidle dine data til en ansvarlig representant for Aebi Schmidt eller en tredjepart. Personvernbestemmelsene i det respektive landet vil gjelde. Selvsagt er vårt mål at dine data behandles i samsvar med de europeiske personvernbestemmelsene så godt det lar seg gjøre, men kan ikke i ethvert tilfelle garantere dette. Med ditt samtykke aksepterer du risikoen som er forbundet med videreformidling av dine data til respektive tredjeparter, i den utstrekning det er påkrevd for å besvare din henvendelse. Dersom du ikke gir ditt samtykke kan det tenkes at vi ikke kan besvare din henvendelse. Du kan i tilfelle gjerne ta kontakt per telefon kontakt.

5 Lagringens varighet og oppbevaringsfrister

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er påkrevd for å levere våre nettsidetjenester, eller så lenge vi har en berettiget interesse av videre lagring. I alle andre tilfeller sletter vi dine personopplysninger, med unntak av data som vi må oppbevare for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. oppbevaringsforpliktelser).

6 Nettsted

6.1 Detaljert informasjon

6.1.1 Loggfiler

Ved besøk på vår nettside formidler din nettleser automatisk visse data, som lagres av oss i såkalte loggfiler:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for serverforespørselen
 • Nettleserinnstillinger, nettlesertype og nettleserversjon
 • Innholdet i forespørselen (konkret side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Overført informasjon om operativsystemet
 • Navnet på filen som hentes
 • Tidssoneforskjell fra Greenwich Mean Time
   

Disse brukeropplysningene danner blant annet grunnlaget for statistiske, anonyme evalueringer som synliggjør trender Aebi Schmidt kan benytte til å forbedre sin nettside tilsvarende.

6.1.2 Formålet med loggfiler

Lagring av personopplysninger foretas av sikkerhetsgrunner eller for å undersøke feil. De lagres opptil 6 måneder og slettes deretter. Loggfiler som bevishensyn gjør det påkrevd å foreta lengre oppbevaring av, er unntatt fra kravet om sletting til det respektive tilfellet er avklart, og kan i enkeltstående tilfeller formidles videre til undersøkende myndigheter.

6.2 Cookies

6.2.1 Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler som sendes ved besøk på en nettside, og som lagres i nettleseren til brukeren. Dersom den respektive nettsiden besøkes igjen, vil nettleseren til brukeren innholdet i en cookie tilbake, og gjør det dermed mulig å gjenkjenne brukeren.

6.2.2 Hvor lenge lagres cookies i nettleseren?

Enkelte cookies slettes automatisk etter at sesjonen i nettleseren avsluttes (såkalte sesjon-cookies) mens andre lagres for et gitt tidsrom eller permanent i nettleseren til brukeren, og slettes deretter på egen hånd (såkalte midlertidige eller permanente cookies).

6.2.3 Hvordan kan man hindre bruk av cookies eller slette cookies?

Via den etterfølgende lenken kan du sjekke aktiveringsstatusen for cookies fra ulike tilbydere, og motsette deg innhenting hhv. evaluering av dine data gjennom deres cookies: www.youronlinechoices.com

En sentral klagemulighet for ulike cookies, fremfor alt fra amerikanske tilbydere, er også tilgjengelig under følgende lenke: www.optout.networkadvertising.org

6.2.4 Hvilke cookies bruker vi og til hvilket formål?

Vi benytter cookies for å gjøre vår nettside mer brukervennlig og, dersom ønskelig, utforme den mer personalisert, samt for å måle og evaluere bruken av tilbudet vårt. Enkelte elementer på vår nettside gjør det påkrevd at nettleseren som benyttes også kan identifiseres etter en sideendring. Dessuten benytter vi på vår nettside også cookies som muliggjør analyse av onlineadferden til våre brukere. Våre cookies for YouTube-videoer spilles av på vår nettside via YouTube med den personvernvennlige varianten «youtube-nocookie» (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=no-NO#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).

6.2.5 Påkrevde cookies

Enkelte cookies er påkrevd for at vi skal kunne klargjøre vår nettside på en trygg måte. I denne kategorien finner man cookies som:

 • brukes til identifisering eller autentifisering av våre brukere
 • lagrer noe brukerinformasjon midlertidig (f.eks. innholdet på et kontaktformular, nyhetsbrev-formular)
 • lagrer visse brukerpreferanser (f.eks. språkinnstillinger)
 • spiller av video- og lydopptak (f.eks. bloggartikler)
   

6.2.6 Analyseinformasjonskapsler

Vi benytter analyseinformasjonskapsler til statistisk evaluering av bruksadferden til våre brukere (f.eks. besøkte undersider, foretatte søk).

6.2.7 Sporingscookies i forbindelse med sosiale programtillegg

Integrering av sosiale programtillegg fører til at tilbyderne av slike programtillegg lagrer cookies.

6.3 Nettanalyseverktøy

Vi trenger statistisk informasjon om bruken av vår nettside for å gjøre den mer brukervennlig, analysere trender og for å kunne administrere og forbedre nettsiden på annet vis.

Brukerprofilene som utarbeides av verktøyet med hjelp av analyseinformasjonskapsler, eller gjennom evaluering av loggfiler, blir ikke kombinert med personopplysninger. Verktøyet benytter IP-adressene til brukerne enten ikke i det hele tatt, eller forkorter disse umiddelbart etter at de innhentes. Vi benytter en programvare med åpen kildekode fra nettanalyse-tilbyderen Matomo, og lagrer dine personopplysninger kun på vår egen server. Dine personopplysninger blir ikke formidlet videre til nettanalyse-tilbyderen Matomo.

Ved bruk av Opt-Out-Cookies må det påaktes at funksjonen med mulighet til å velge bort er apparat- eller nettleserbasert, og derfor prinsipielt bare gjelder for enheten eller nettleseren som nettopp benyttes. Dessuten kan du også forhindre at brukerprofiler utarbeides i det hele tatt ved å deaktivere bruken av cookies generelt. Dersom du har aktivert cookies og deretter vil motsette deg innhenting hhv. evaluering av dine data gjennom dette verktøyet, kan du tilpasse innstillingene dine her.

6.4 Sosiale programtillegg

6.4.1 Hva er programtillegg?

Med hjelp av et programtillegg muliggjøres integrasjon av sosiale medier på vår nettside, noe våre brukere kan dra nytte av.

Standardmessig er funksjonene til programtillegg deaktivert for å hindre automatisk videreformidling av brukerdata til tilbyderen. Først ved at brukeren klikker på programtillegget blir det aktivert og data formidlet. Din nettleser vil da sende loggfiler (inkludert IP-adressen) direkte til en server hos den respektive tilbyderen av programtillegget, som eventuelt lagrer disse. Denne serveren kan være plassert utenfor EU eller EØS (for eksempel i USA).

6.4.2 Hindre aktivering av programtillegg?

Dersom du ikke ønsker noen utveksling av data mellom deg og sosiale medier, bør du logge deg av sosiale medier før du benytter vår nettside. Dessuten bør du aktivere den private modusen i personverninnstillingene til din nettleser.

Dessuten hjelper det også å deaktivere eller begrense bruken av cookies i dine nettleser-innstillinger. Det vil forhindre at en tredjepart kan følge din brukeradferd. Du kan normalt blokkere helt at programtillegg aktiveres ved å bruke programvareutvidelser for nettleseren din (såkalt skriptblokkering).

6.4.3    Har Aebi Schmidt noen innflytelse på omfanget av databehandling gjennom programtillegg?

Programtillegg er uavhengige utvidelser fra tilbyderen av programtillegget. Aebi Schmidt har derfor ingen innflytelse på omfanget av data som innhentes og lagres av tilbyderen gjennom programtillegget. Dersom en av de omtalte tilbyderne av programtillegg har plassert cookies på din enhet, kan denne prinsipielt kartlegge dine surfevaner, og utarbeide detaljerte brukerprofiler på bakgrunn av sporingsdata.

Ytterligere informasjon om formålet og omfanget ved innhenting, samt den videre behandlingen og bruken av dine data via tilbyderen av programtillegget, samt om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å kunne beskytte dine data finner du i personvernerklæringene fra de respektive tilbyderne av programtillegg. Ved bruk av vår nettside benytter vi et programtillegg fra følgende tilbyder:

 • Programtillegg fra YouTube: YouTube drives av YouTube Inc., 300 Sand Hill Rd, BLDG Suite 180, Menlo Park CA 94025, USA; https://policies.google.com/privacy. Vi benytter her den personvernvennlige versjonen «youtube-nocookie» til avspilling av videoopptak på vår nettside (f.eks. blogg) (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=no-NO#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).
 • Programtillegg fra Google: På vår nettside tilbyr vi å lage en veibeskrivelse via Google Maps (heretter “Google”). Du sendes da videre til nettsiden til Google Maps. Merk deg at denne karttjenesten fra Google tilbys på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for databehandlingen hos Google. Det er her snakk om en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Dersom du benytter tjenesten som er integrert på vår nettside, vil Google via nettleseren din plassere en cookie på din enhet. For å kunne vise beliggenheter og utarbeide en veibeskrivelse behandles dine brukerinnstillinger og -data. Gjennom forbindelsen som opprettes til Google kan Google utlede hvilken nettside din henvendelse sendes fra, og til hvilken IP-adresse veibeskrivelsen skal sendes. Dersom du ikke samtykker i denne behandlingen, kan du hindre installasjonen av cookies ved å foreta de respektive innstillingene i din nettleser. Informasjon om personvern hos Google finner du under: https://policies.google.com/privacy?hl=no

6.5 Kontaktformularer

Via kontaktformularer kan du melde deg direkte hos oss, eller stille spørsmål, gi tips eller generelt benytte deg av tilbudet som vi har stilt til disposisjon på vår nettside.

Normalt innhenter vi tiltaleform, fornavn, etternavn, e-postadresse og land som obligatoriske felt for behandling av din henvendelse. Obligatoriske felt er alltid markert med en stjerne (*). Dersom bearbeiding av din henvendelse gjør det påkrevd, vil vi muligens innhente ytterligere data som obligatoriske felt.

Direkte i de respektive kontaktformularene på vår nettside finner du oppført hvilke data som innhentes, inkludert obligatoriske felt. Alternativt kan du ta kontakt med oss via e-postadressen som oppgis. Personopplysningene benyttes kun til det respektive formålet, og formidles eventuelt videre til det selskapet som er ansvarlig for deg hos Aebi Schmidt. Det foretas ingen videreformidling av data som behandles ved kommunikasjonen til en tredjepart utenfor Aebi Schmidt, med mindre det er tvingende nødvendig for å besvare din henvendelse (se kapittel 4) og du har gitt ditt samtykke til dette. Data som du formidler til oss via kontaktformularer blir slettet av oss så snart lagring ikke lenger er påkrevd.

6.6 Nyhetsbrev-formular

Via nyhetsbrev-formularet kan du registrere deg for vårt nyhetsbrev. I den forbindelse samtykker du i dertil påkrevd databehandling av dine personopplysninger. For en registrering er det påkrevd å angi e-postadresse, land og språk. Obligatoriske felt må alltid være markert med en stjerne (*). Det kan også oppgis flere frivillige opplysninger, som f.eks. Fornavn, etternavn eller interesser.

Data som innhentes, inkl. obligatoriske felt, finner du oppført direkte i nyhetsbrev-formularet på vår nettside. Personopplysningene benyttes kun til formålet som på den måten formidles. Nyhetsbrevet sendes av en ekstern tjenesteleverandør, med sete i EU. En dataoverføring til tredjeland finner ikke sted, med mindre du selv skulle befinne deg i et tredjeland og ga ditt samtykke til denne dataoverføringen ved å godta vilkårene for nyhetsbrevet. Dine data slettes umiddelbart dersom du trekker ditt samtykke til nyhetsbrevet.

7 Dine rettigheter

7.1 Rett til informasjon

Brukerne har til enhver tid rett til å forlange informasjon om personopplysninger som behandles om dem fra den som er ansvarlig for behandlingen, og til å be om en kopi av denne informasjonen. Videre har brukerne rett til informasjon om personopplysninger er blitt formidlet til tredjeland.

7.2 Rett til korrigering

Brukerne har rett til å forlange at den ansvarlige foretar korrigering av uriktige eller ufullstendige personopplysninger om dem selv.

7.3 Rett til sletting

Brukerne har rett til å forlange at den ansvarlige umiddelbart sletter personopplysninger om dem selv, dersom slike data ikke lenger er påkrevd til de formålene som de ble innhentet eller behandlet for. Tilsvarende gjelder dersom brukerne trekker tilbake sitt samtykke eller motsetter seg behandlingen, og ingen berettigede grunner til behandling med forrang foreligger, eller dersom personopplysningene ble behandlet urettmessig. Dessuten kan brukerne gjøre denne rettigheten gjeldende dersom den ansvarlige er underlagt en rettslig forpliktelse til sletting av data, eller personopplysningene ble innhentet i forbindelse med tjenester som tilbys av informasjonsselskapet.

7.4 Rett til å begrense behandlingen

Brukerne har rett til å forlange at den ansvarlige begrenser behandlingen av personopplysninger.

7.5 Rett til overførbarhet for data

Brukerne har rett til å motta personopplysninger om seg selv som de har stilt til rådighet for en ansvarlig i et strukturert, utbredt og maskinlesbart format, og de har rett til å formidle slike data til en annen ansvarlig, uten at den ansvarlige som personopplysningene ble stilt til rådighet for skal forhindre dette.

7.6 Rett til tilbakekalling av et samtykke

Brukerne har til enhver tid rett til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger. Tilbakekallingen vil ikke påvirke rettmessigheten av behandlingen som fant sted på bakgrunn av samtykket frem til dette tidspunktet.

7.7 Klagerett

Brukerne har til enhver tid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen av personopplysninger som angår dem selv, dersom behandlingen foretas på bakgrunn av en berettiget interesse hos den ansvarlige eller tredjepart, eller er påkrevd for å utføre en oppgave som er av offentlig interesse. Dersom personopplysninger behandles til reklameformål, kan du til enhver tid motsette deg dette.

7.8 Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

For å utøve dine rettigheter henvender du deg til dpo@aebi-schmidt.com eller din lokale personalavdeling.

Du har dessuten en klagerett hos ansvarlig tilsynsmyndighet. Kontaktinformasjonen til personvernmyndighetene i ditt land (EU) finner du her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

For Sveits henvender du deg til:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Feldeggweg 1
3003 Bern
Sveits
Tlf: +41 58 462 43 95

8 Personvernkontakt

For informasjon og forslag om temaet personvern kan du henvende deg til vår personvernansvarlige:

Aebi Schmidt Holding AG
Group Data Protection Officer
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Sveits
Tlf: +41 44 308 58 00
E-post: dpo@aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Datenschutzbeauftragter
Albtalstrasse 36
79837 St.Blasien
Tyskland
Tlf: +49 7672 412 0
E-post: dpo@aebi-schmidt.com

 

Siste status: 2. august 2021