Aebi Schmidts produkter och service har hög pålitlighet där de används i olika  uppdragskritiska områden i samhället. Maskinerna måste hela tiden vara i drift för att skapa så stor nytta som möjligt för kunden och då finns vi från Aebi Schmidts eftermarknadsteam där för att hjälpa till. Vår serviceorganisation i Sverige stödjer våra kunder med snabb och kompetent support utefter kundens önskemål och svarar på eventuella frågor som kan tänkas uppstå. Det kan handla om allt från enklare telefonsupport till bokade kundbesök i fält från våra välutbildade servicetekniker som utför service, rådgivning, reparation eller kalibrering på maskiner ute i fält. Vi har även ett lokalt reservdelslager och kundservice i Sverige som snabbt kan stödja våra kunder vid behov.