Wasa 300+ är den perfekta hjälpredan för rengöring av gator i såväl mindre städer och samhällen som i industri- och hamnområden. Den bogserade sopmaskinen med hög prestanda samlar upp skräp mekaniskt varvid utsläpp av stora mängder fint damm undviks. Wasa 300+ erbjuder andra intressanta tillval och är idealisk för många soparbeten, samtidigt som den uppfyller de högsta kraven för certifiering enligt PM10/2.5 med fyra stjärnor. 

Schmidt|Wasa 300⁺

Det viktigaste i korthet

  • Hög ytkapacitet med upp till 48.000m² tack vare den stora sopbehållaren och tankvolymen.
  • Utomordentlig smidighet tack vare smal dragbom med pendelfunktion.
  • Högsta nivå med fyra stjärnor enligt PM10/PM2.5 certifiering.

Dina fördelar

  • Maximal sopprestanda: Wasa 300+ ger maximal sopprestanda och kan användas även för sopning av allra grövsta skräp. Den 3,0m³ stora behållaren tillåter effektiv sopning av stora ytor längs långa rutter. En stor ytkapacitet av upp till 48.000m² är möjlig tack vare den stora behållaren och tankvolymen.
  • Miljövänligt hydraulsystem: Sopmaskinen drivs av ett miljövänligt hydraulsystem som arbetar tyst även vid fullt effektuttag och som är lämpligt för arbete med biohydraulolja.
  • Bästa certifiering: Wasa 300+ uppfyller den högsta nivån av PM10/PM2.5-certifiering med fyra stjärnor. Den har ingen sugfläkt och undviker därmed spridning av stora mängder dammpartiklar.
  • Enkel hantering: Wasa 300+ har konstruerats så att alla relevanta komponenter är lättillgängliga och alla nödvändiga justeringar och reparationer kan utföras enkelt.
  • Låg ljudnivå: Den extremt låga ljudnivån tillåter användning i tättbebyggda samhällen och bostadsområden.

Tekniska data

Product booklet

Share by email

Sopteknik

Sopenheten på Wasa 300+ består av två bogserade roterande borstar med bromsskydd och slitagefri direktdrift via en hydraulmotor. Hydraullyft och -sänkning av de roterande borstarna och hydraulborstarnas marktryck kan styras via kontrollpanelen. Wasa 300+ har en bakmonterad sopvals med en slitagefri direktdrift via hydraulmotorn. Ett innovativt, justerbart sopvalsskydd säkerställer optimalt sopresultat.

Sugsystem

Två roterande borstar monterade på sidorna framför axeln transporterar skräpet till mitten; sopvalsen placerad bakom axeln transporterar skräpet till den generöst proportionerade behållaren via en bred elevator. Elevatorns höga genomströmningshastighet säkerställs av monteringsläget 60 ° och den kontinuerligt variabla styrningen av transporthastigheten. Elevatorns smidiga drivning säkerställs av en toppmonterad hydraulmotor.

Vattensystem

De korrosionssäkra vattentankarna i plast, monterade till vänster och höger, har en total kapacitet på 1100 liter och kan svängas utåt för rengörings- och underhållsarbete. De 12 spraymunstyckena vid sopenheten förses med vatten av en hydraulisk vattenpump med en flödeshastighet på upp till 36 l / min.

Sopmaterialbehållare

Wasa 300+ har en stålbehållare med en kapacitet på 3m³. Tömningshöjden är 1750 mm. Behållaren tippas hydrauliskt, medan ett hydrauliskt utdragbart stöd skyddar fordonet från att välta. Behållarens koniska form är optimerad för att säkerställa säker och snabb tömning.

Körning

Alla funktioner manövreras bekvämt från förarhytten via en logiskt anordnad manöverpanel. All relevant information visas på den grafiska displayen.

Framdrivning

Hydraulsystemet i Wasa 300 + drivs av dragfordonets kraftuttag. Oljetemperaturen övervakas av sensorer och ett varningsmeddelande ges om temperaturen är för hög eller för låg.

 

Dragstång

För Wasa 300+ finns både lågt monterad och högt monterad dragkoppling tillgänglig. En smal dragstång möjliggör enastående manövrerbarhet och stor styrvinkel, medan olika dragöglor och en hydrauliskt svängbar dragstång också finns som tillval.