Den minsta allroundmaskinen bland Schmidts sopmaskiner är flexibelt utbyggbar och kan kombineras med många redskap och monterbar utrustning för både sommar- och vinterunderhåll. Med sin bekväma midjestyrning, höga nyttolast och en tillåten totalvikt på 3,5 ton kan Flexigo 150 användas över ett stort arbetsområde - från breda gator till smala gränder och gågator.

Schmidt|Flexigo 150

Det viktigaste i korthet

 • En enhet, många möjligheter - mångsidig och effektiv användning
 • Integrerat snabbytessystem för enkelt byte av utrustning på kortast möjliga tid
 • Ökad produktivitet genom maskinens helårsanvändning
 • En rymlig förarhytt, utmärkt sikt och ergonomiska manöverreglage
 • Energieffektiv fyrhjulsdrift, högeffektiv dragkraftskontroll för låg bränsleförbrukning vid maximal effekt

Dina fördelar

 • Mångsidig användning: Flexigo 150 är flexibelt utbyggbar och kan kombineras med många typer av monterbar utrustning.
 • Enkel att köra: Hög nyttolast och 3,5 ton totalvikt.
 • Högsta certifiering: Flexigo 150 uppfyller den högsta nivån av PM10 / PM2.5-certifiering med fyra stjärnor och bär också AGR-godkännandet.
 • Oöverträffad komfort: En rymlig förarhytt, utmärkt sikt, ergonomiska manöverreglage, justerbar rattstång och en avfjädrad förarstol med individuella justeringsalternativ.
 • Enkel hantering av reservdelar och garantifrågor: En tillverkare, många sommar- och vinterunderhållsmaskiner i en.

Tekniska data

Product booklet

Share by email

Multifunktionalitet

Flexigo 150 kombinerar utmärkta sopegenskaper och hög lastkapacitet med fördelarna med en multifunktionell redskapsbärare. Förutom att den används som sopmaskin finns möjligheten att använda andra tillbehör och monterade redskap, såsom skrubbdäck, slaghack, snöplog eller monterad spridare, att den kan användas året runt. Det integrerade snabbytessystemet gör konvertering enkel, säker och snabb.

 • Ytterligare produktivitetsökning genom maskinens användning året runt
 • Lägre underhållskostnader tack vare en mindre fordonspark
 • Brett utbud av möjliga tillbehör

Sopning

Innovativt borstsystem

Flexigo 150 finns tillgänglig med ett professionellt 2-borst- eller 3-borstsystem som tillval. En bra överlappning mellan borstarna och sugmunstycket säkerställer att inget material lämnas kvar även då man kör runt snäva kurvor. Borstsystemet manövreras via en joystick integrerad i armstödet, vilket gör arbetet mindre tröttande. En hydraulisk marktrycksreglering för frontarmen finns som tillval. Detta säkerställer optimal markjustering och minskar slitaget på de främre borstarna till ett minimum.

Automatiskt kollisionsskydd på de främre borstarna

Vid kollision med ett hinder kan borsten röra sig inåt. De kvävefyllda hydrauliska ackumulatorerna på borstens svängcylindrar säkerställer att borsten automatiskt återgår till sitt utgångsläge.

Utomordentlig sugförmåga

När det gäller grov smuts och särskilt svåra föremål skapar det patenterade, unika luftflödessystemet luftflödet mycket snabbare än andra lösningar, vilket resulterar i utmärkt sugkraft.

Tyst sopning

Ljudnivån hålls så låg som möjligt trots den höga effekten. Med en ljudnivå på 99 dB (A) är sopning möjlig såväl tidigt på morgonen som sent på kvällen.

Effektiv hantering av fint damm

Flexigo 150 har testats enligt de strikta riktlinjerna från EUnited - European Engineering Industries Association. Utanför maskinen säkerställer dammbindningssystemet i flera steg att luften har lågt damminnehåll. Färskvattensystemet har en volym på 250 liter. En kraftfull vattenpump levererar vatten till två sprutmunstycken på borstarna och fyra munstycken i sugröret. Ett återcirkulerande vattensystem är också monterat som standard. I detta system matas det cirkulerande vattnet från behållaren direkt tillbaka till sugröret. Detta spar färskvatten och behållarkapaciteten utnyttjas optimalt. Det uppsamlade avfallsmaterialet är både fuktat och komprimerat och endast ren luft med lågt damminnehåll släpps ut i miljön. För detta har Flexigo 150 tilldelats 4 av 4 stjärnor i PM10 / PM2.5-certifikatet.

Hög tipphöjd

Behållarens tipphöjd är 1600 mm vilket möjliggör tömning i alla vanliga smuts-/avfallsbehållare.

Miljövänlig ogräsbekämpning

En extremt robust ogräsborste, tillgänglig som extrautrustning, garanterar enkelt mekaniskt avlägsnande av ogräs. De tredimensionella borstjusteringsalternativen säkerställer alltid optimal arbetshöjd till marken.

Ytterligare fördelar

 • Manuell sugslang: Anslutning på båda sidor om behållaren möjlig
 • Valfritt treborstsystem: Sopbredd upp till 3100 mm
 • Högtryckstvätt: 160 bar / 11 liter per minut
 • Sugmunstycke och backkamera: För optimal översikt under sopning
 • Utmärkt sopprestanda tack vare intelligent borstsystem och patenterat luftflödessystem
 • Unikt kollisionsskyddssystem minimerar risken för skador
 • Optimerad tillgänglighet vid svåråtkomliga områden med många hinder tack vare flexibel borströrelse
 • Optimal ljudisolering
 • Högsta certifieringsnivå enligt PM10/PM2.5 (4 stjärnor)
 • Utmärkt sopprestanda tack vare intelligent borstsystem och patenterat luftflödessystem
 • Unikt kollisionsskyddssystem minimerar risken för skador
 • Optimerad tillgänglighet vid svåråtkomliga områden med många hinder tack vare flexibel borströrelse
 • Optimal ljudisolering
 • Högsta certifieringsnivå enligt PM10/PM2.5 (4 stjärnor)

Snöröjning och avisning

Den låga tyngdpunkten, de kompakta måtten, den höga motoreffekten på 75 hk / 55 kW i kombination med den permanenta fyrhjulsdriften, säkerställer säkert arbete och manövrering även under de svåraste förhållandena och i trånga utrymmen. Den höga nyttolasten på Flexigo 150 möjliggör användning av spridare med stora volymer, vilket förlänger aktiva drifttider och körsträckor.

Aebi Schmidt erbjuder ett brett utbud av redskap för professionella vinterjobb, såsom snöplogar, snöslungor, sopmaskiner samt olika spridare och lakespridare. Högkvalitativ och genomtänkt teknik minskar buller och vibrationer under drift, vilket ökar användarens komfort.

Tillbehör och monterbar utrustning för vinterbruk:

 • ​​​​​​Snöplog
 • V-plog
 • Frontmonterad sopborste
 • Snöslunga
 • Monterad spridare med band-/skruvsystem
 • Valsspridare
 • Monterbar lakespridare
 • En tillverkare, många vinterunderhållsmaskiner – enkel hantering av reservdels- och garantifrågor
 • Sofistikerad teknik i kombination med innovativ manövrering
 • All vinterunderhållsutrustning erbjuder bästa möjliga korrosionsskydd

Våtrengöring och vattning

Spolning

Under varma, torra och mycket dammiga förhållanden är våtrengöring ett viktigt och intressant alternativ till sopning. Utrustad med en tvättramp på 1,5 m kan gator och trottoarer rengöras intensivt med ett låg-, medel- eller högtryckssystem.

Skurning

Kombinationen av skurdäck och uppsamlingsbehållare gör Flexigo 150 till en mekanisk våtrengörare för många typer av ytor med samtidig smutsvattenåtervinning. Oavsett om det är ett flervånings parkeringshus eller en gågata, den speciella designen möjliggör rengöring nära kanter och effektiv rengöring av svårtillgängliga nischer - utan problem. Skurdäcket ger mycket bra och bestående rengöringsresultat på en mängd olika ytor.

Vattning

Träd, växter, blomkrukor eller planteringar kan vattnas effektivt med en bevattningsarm. Bevattningsarmen har ett stort arbetsområde tack vare ett innovativt kopplingsarrangemang. Arbetsområdet möjliggör vattning både vänster och höger om och framför Flexigo 150 och funktionen styrs direkt från förarplats.

Grönyteunderhåll

Gräsklippning

Flexigo 150 ger perfekt resultat vid grönyteunderhåll. Kombinationen med frontmonterad gräsklippare och uppsamlare möjliggör klippning med samtidig gräsuppsamling. Klippaggregatet med tre knivar garanterar en klippkapacitet på upp till 15 000 m² / h.

Slaghack

Med en frontmonterad slaghack kan grönområden och vägrenar hållas välansade utan problem. Klippt material sönderdelas och fördelas jämnt på plats. Den robust byggda slaghacken är utrustad med högkvalitativa knivblad och drivs av Flexigo 150 fordonshydraulik.

Transport

Det skräddarsydda tippbara lastflaket (0,75 m3) kan användas för transport året runt. Det består av en robust stålkonstruktion med sidolämmar i aluminium som kan dras ut och uppåt. Den främre lämmen är ordentligt förankrad och den bakre lämmen kan fällas ner för enklare lastning och lossning.

Ergonomi och komfort

Användarvänlig arbetsplats

Den rymliga, vibrationsdämpade förarhytten med stor vindruta, dörrar med stora glasytor och smal hyttram ger föraren panoramautsikt över både arbetsutrustning och trafik. Torkarbladen är placerade lågt nere i fotområdet så att inget stör synfältet. Förarsätet är centrerat vilket garanterar optimerad allroundsikt och ger ökad säkerhet i vardagen. Takhöjden är maximerad och möjliggör en bekväm sittställning även för långa förare. Ventilationen och luftkonditioneringen med fint dammfilter (klass F8) samt ljudisolering (max 75 dB) bidrar till en trevlig arbetsmiljö.

Den justerbara rattstången, det luftfjädrade, justerbara förarsätet med svankstöd för en ryggvänlig sittposition, sittvinkel- och sitslängdjustering, trepunktsbälte, stolsvärmare och ryggstödsjustering gör förarhytten till en modern, ergonomisk arbetsplats.

Med AGR (Campaign for Healthy Backs) godkännande erbjuder Flexigo 150 testad och certifierad ergonomi för en friskare arbetsplats och förare.

Ergonomisk funktion av alla komponenter

Enkla och intuitiva reglage ger hög flexibilitet för frekventa förarbyten och de ergonomiskt placerade manöverreglagen ger maximal förarkomfort.

 • Multifunktionell display: Självförklarande symboler på kontrolldisplayen gör det lättare för föraren att arbeta med olika redskap.
 • Joystick: Redskapen manövreras via joystick. Denna är integrerad i komfortstolens armstöd och säkerställer att föraren inte blir trött ens under långa arbetsdagar.
 • Snabbkontakter: Knappsatsen som sitter direkt framför joysticken visar de viktigaste maskinfunktionerna. Här kan operatören välja i vilket arbetsläge hen vill arbeta och om hen vill aktivera borsttryckinställningen. Handbromsen har här också sin placering.

Ytterligare höjdpunkter

 • Bekvämt insteg till förarhytten
 • Skjutfönster på båda sidor
 • LED-arbetsbelysning för en ljus arbetsmiljö
 • Hyttbelysning även med bländningsfritt rött ljus
 • Kopp-/flaskhållare
 • Förvaringslåda
 • Oöverträffad komfort: en rymlig hytt, utmärkt sikt, ergonomiska manöverreglage, justerbar rattstång och en avfjädrad förarstol med individuella justeringsalternativ.
 • Oberoende certifierad ergonomi - Flexigo 150 har tilldelats godkännandet "Kampanj för friska ryggar".

Körning

Flexigo 150 är utrustad med en fyrcylindrig Common Rail Perkins dieselmotor med 75 hk/55 kW och 2,2 liter cylindervolym. Den uppfyller senaste miljöstandard gällande minimiutsläpp och förorening av fint damm. Transporthastigheten är antingen upp till 25 eller 40 km/h.

Det patenterade Bosch Rexroth HET-drivsystemet 4 x 4 ("High Efficiency Traction Control") garanterar optimal körprestanda under svåraste förhållanden samt låg bränsleförbrukning vid maximal effekt. HET kompenserar automatiskt om brist på dragkraft uppstår på ett eller flera hjul, vilket säkerställer optimal körprestanda. Det är också möjligt att stoppa och starta igen vid en lutning på upp till 30%, även med hela totalvikten 3.500 kg. Den elektroniskt styrda hydrostaten optimerar samspelet mellan motor och drivenhet för maximal prestanda. HET-drivsystemet växlar automatiskt fram och tillbaka mellan de två hastighetslägena.

Modern fordonsteknik

Fordonsramen är gjord av höghållfaststål och säkerställer en lätt men robust konstruktion. Vattentankarna fram och bak garanterar optimerad viktfördelning och hög körstabilitet. Midjestyrningen möjliggör enkel vändning och manövrering, även i trånga utrymmen.

Det helt avfjädrade chassit och de stora 16-tumshjulen ger bästa körkomfort. Bred- eller gräsdäck finns som tillval för säker och kraftfull körning på alla underlag.

Särskild tonvikt har lagts på service och underhållsvänlighet. Sidoplåtarna kan öppnas och ger snabb och enkel åtkomst till servicepunkter som oljestickan eller luftfiltret.

Brett utbud av alternativ utrustning

 • Högtrycksvattenpump
 • LED-belysningspaket
 • Bakåtriktad kamera och kamera för sugmunnen
 • Centralsmörjning
 • Radio med Bluetooth handsfree-funktion

IntelliOPS-telematikplattform

Om du vill övervaka, planera, styra i realtid, optimera eller till exempel fakturera tredje part för verksamheten på din Flexigo 150, använd då de digitala lösningarna på vår IntelliOPS-plattform. IntelliOPS stöder dig i den effektiva användningen av din enskilda maskin såväl som i ett nätverk med flera maskiner, inklusive maskiner av andra märken. Här kan du läsa mer om våra digitala lösningar och hur du kan använda dem på ett sätt som är modulärt och anpassat till dina behov.