Truck Partners

Aebi Schmidt har en omfattande erfarenhet när det gäller fordonsombyggnader. Dit hör hjulbasförändringar, extra styrsystem eller chassihöjningar för flygplatsredskap och även förflyttning av standardaggregat eller skapande av fria utrymmen för tillbyggnad av sidoplogar för vinterväghållningsfordon på motorvägar och mycket mer.

Särskilt mångåriga partnerskap underhåller vi med följande lastbilsmärken:

Samarbetspartner

Unimog

Märkena Unimog och Schmidt är oskiljaktigt förbundna med varandra. De har ett mångårigt gemensamt förflutet, även om bägge parter alltid har förblivit självständiga. Bland annat intervjun med Alfred Schmidt junior, som vi gjort med anledning av 100-årsjubileet för märket Schmidt, ger dig en inblick i detta.
Idag har Aebi Schmidt status som Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner. Unimog utgör sedan decennier en unik bas för otaliga tillämpningar. ExpertPartner utmärker sig särskilt med till- och påbyggnadsredskap som är speciellt konstruerade för Unimog. Här kommer du till Mercedes-Benz Unimog ExpertPartner-portalen som underlättar din sökning efter en lämplig Unimog-redskapskombination.

CLAAS

Sedan mer än 25 år samarbetar CLAAS och Aebi Schmidt med utvecklingen av redskapskomponenter. Vad som förenar de två är ambitionen att genom innovation och teknisk framförhållning erbjuda sina kunder de bästa lösningarna. Inom olika tillämpningsområden drar du nytta av lösningar vilkas effektparametrar är perfekt avstämda mot varandra. Allt från en enda källa och med bara en kontaktperson för alla frågor. Vänd dig till försäljningsorganisationen i ditt land för rådgivning och mer information.

CPAC

Tillsammans med CPAC, ett dotterbolag till Volvokoncernen, arbetar vi på vidareutveckling och förfining av vår trestegsstrategi för autonoma insatser, primärt på flygplatser. CPAC är en engagerad partner när det handlar om teknikdriven innovation. Framgångssagan för CPAC sträcker sig tillbaka till år 2003, då företaget introducerade den första basplattformen för autonoma drivningar på marknaden.

Lab1886

Lab1886 är innovationskuvösen för Mercedes-Benz AG. Det väcktes till liv 2007 och stödjer sedan dess Daimlerkoncernen med innovativa affärsmodeller. Tillsammans med Lab1886 och Daimler Truck AG arbetar vi på koncept inom området för automatiserad snöröjning, särskilt på grundval av AXYARD-teknologin från Mercedes, i vårt fall med fokus på autonoma driftskoncept för flygplatser.

Mulag

Aebi Schmidt har varit försäljningspartner för MULAG:s vägunderhållsutrustning i olika länder i flera år. Oavsett om det rör sig om front-, bak- eller mellanaxlar eller kombinationsbomsredskap, kännetecknas MULAG:s bomsystem av hållbarhet och ergonomisk och trötthetsfri användning för otaliga jobb och aktiviteter inom professionellt väg- och vattenunderhåll. För mer information om produktportföljen kan du kontakta ditt lokala Aebi Schmidt-filial.

Allroundmaster

Partnerskapet med Allroundmaster i Saterland i nordvästra Tyskland är ännu relativt ungt. Gerold Hinrichs, grundare och ägare av Allroundmaster, betecknas i fackpressen gärna som knåpare. Vi anser att det är en otillräcklig beskrivning av honom, för det var han som utvecklade rengöringsredskapet för rännstensbrunnar som tillbyggnadsredskap för Swingo och sedan nyligen även för Cleango. Med knåperi har det bara i begränsad utsträckning att göra. Det ligger en hel del expertis och ingenjörskonst bakom.

SMETS

SMETS TECHNOLOGY GmbH, med säte något öster om Berlin, grundades 1975 av bröderna Stefan och Karl Smets och leds än idag av innehavarna. Företagets högteknologiska system används på start- och landningsbanor för att avlägsna vägmarkeringar och särskilt avnött gummi samt för att rugga upp körbaneytor. Och detta inte på kemisk väg, utan miljövänligt med endast kraften från vatten. ARC-modellen från SMETS är ett idealiskt komplement till redskaps- och maskinsortimentet från Aebi Schmidt. Där låg ett försäljningspartnerskap så att säga nära till hands.

Påbyggnads- och tillbyggnadspartner

Urvalet av till- och påbyggnadsredskap för fordon och maskiner i våra industrier är stort. Det finns redskap som är mycket vitt utbredda på marknaden, eller vilkas kvalitet är oslagbar. Med vissa tillverkare av tillbyggnadsredskap upprätthåller vi ett nära partnerskap, genom att vi ömsesidigt stämmer av redskapsparametrarna eller genom att våra partner tillverkar redskapen för eller enligt våra behov. Detta gäller exempelvis för: