Kompletta lösningar

Om du inte bara söker en produkt utan kompletta, integrerade och effektiva lösningar har du hamnat rätt hos Aebi Schmidt. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet, från fullständigt utrustade vinterväghållningsfordon och universalredskap i kommunalarbete till kompletta fordonsparkutrustningar.

”Full Trucks” för vintervägunderhåll

Du vill inte bekymra dig separat om plog, spridare och sprutverktyg? Det kan vi gott förstå. Tack vare mångåriga systempartnerskap garanterar vi dig lösningar från en enda källa och garanterar optimala viktfördelningar. Vi står till tjänst som huvudentreprenör och sörjer för totallösningar som är skräddarsydda för dina behov. Lösningar för vilka vi även säkerställer att assistanssystemen och de digitala verktygen fungerar med samtliga redskap. En totallösning behöver inte nödvändigtvis baseras på en lastbil. Även våra universaltransportfordon levererar vi inklusive till- och påbyggnadsredskap från en enda källa.

Universalbegåvningar för sommaren

Våra kompakta sopmaskiner kan såväl sopa som spola, klippa gräs och utföra andra arbeten inom kommunalarbete under den snöfria tiden. Eller också kan du i ett skift såväl rengöra gator som rännstensbrunnar med motsvarande tillval. Många av dessa arbeten och mycket mer kan du naturligtvis även klara av med något av våra universaltransportfordon.

Kompletta fordonsparkutrustningar

Nåväl, vi behärskar vinter och sommar. Det gör oss också till en idealisk partner när det gäller den kompletta utrustningen av en hel fordonspark. För en vägförvaltning fick vi till exempel anskaffa hela fordonsparken inklusive gräsklippnings- och gatsopningsfordon.

Kompletta lösningar över hela livscykeln

Vår uppfattning av ”komplett” går långt bortom fordon och redskap. Med komplett menar vi även helhetsansatser där vi bistår dig med service och tjänster, från anskaffningsrådgivning och driftsäkerhet till prestandaoptimering längs hela livscykeln. Vi övertar gärna arbetet från dig så att du kan koncentrera dig på dina centrala uppgifter.