Global sekretesspolicy (webbplats)

1 Allmän information och kontaktuppgifter

Aebi Schmidt Holding AG, med stadgeenligt säte i Frauenfeld, Schweiz, förpliktigar sig tillsammans med sina företag inom Aebi Schmidt Group (i det följande ”Aebi Schmidt”, ”oss” eller ”vi”) att skydda och respektera din personliga integritet. Aebi Schmidt tar skyddet av dina uppgifter på allvar. Nedan förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

2 Ansvarig

Ansvarig för uppgiftsbehandlingen är:
Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Schweiz

3 Allmän information

Aebi Schmidt vill att du ska känna dig säker när du använder vår webbplats och informerar därför dig som användare om när och för vilka ändamål vilka av dina personuppgifter behandlas.

Aebi Schmidt förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Du bör därför läsa dessa dataskyddsbestämmelser med jämna mellanrum. Datum för den aktuella versionen (gäller fr.o.m.) finns i början av sekretesspolicyn.

Vår dataskyddspraxis kan variera i de olika länder där vi är verksamma för att ta hänsyn till lokala seder och rättsliga krav.

3.1 Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en viss fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress). I allmänhet kan du använda vår webbplats utan att ange personuppgifter. Att använda webbplatsen kan förutsätta att personuppgifter anges. Personuppgifter behandlas därför inte självklart, utan endast under vissa omständigheter och för vissa ändamål.

3.2 När behandlas personuppgifter?

För att tillhandahålla och driva webbplatsen behandlar vi eller tredje part personuppgifter inom ramen för:

 • Webbplatser (inkl. bloggar): Personuppgifter behandlas via loggfiler, cookies, analysverktyg, sociala mediers insticksprogram och andra tekniska hjälpmedel som behövs för drift av webbplatsen.
 • Kontaktformulär: Personuppgifter behandlas via kontaktformulär inom ramen för förslag, frågor eller andra tjänster som kan utföras via vår webbplats
 • Nyhetsbrev: Personuppgifter behandlas inom ramarna för din registrering för nyhetsbrevet.
   

3.3 För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Aebi Schmidt behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

 • Tillhandahålla webbplatsen för användare.
 • Optimera webbplatsen (exempelvis statistisk utvärdering, trendanalys, förbättring av webbplatsen).
 • Personalisera webbplatsen för användarna.
 • Skicka nyhetsbrev
 • Datasäkerhet för användarna
 • Behandla förfrågningar av alla slag (användare, leverantörer etc.). 
   

3.4 Vilka är de rättsliga grunderna för uppgiftsbehandlingen?

I den mån vi inhämtar ditt samtycke till behandling av personuppgifter fungerar detta som rättslig grund (t.ex. nyhetsbrev, personalisering av webbplatsen med cookieinställningar).

Vi behandlar dina personuppgifter även på grundval av vårt berättigade intresse. Dit räknas behandling i syfte att tillhandahålla och optimera webbplatsen.

I den mån behandlingen av personuppgifter utförs på grundval av en lagstadgad skyldighet fungerar denna som rättslig grund. Det kan exempelvis vara fallet för överlåtelse av personuppgifter till tredje part, lagringstid eller tidsgränser för lagringen.

4 Överlåtelse av personuppgifter till tredje part

4.1 Överlåts personuppgifter till tredje part?

I allmänhet överlåter vid dina personuppgifter till tredje part endast efter samtycke från dig, det finns ett berättigat intresse för oss eller det är nödvändigt för att behandla din förfrågan.

Därutöver kan dina uppgifter överlåtas till tredje part om vi på grund av lagstadgade bestämmelser eller ett verkställbart administrativt eller rättsligt föreläggande är skyldiga till det.

4.2 Används även tredjepartsleverantörer?

För uppgiftsbehandlingen använder vi även externa tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer arbetar i regel som så kallade ”personuppgiftsbiträden” och får endast behandla personuppgifter från användarna av vår webbplats utifrån våra instruktioner.

4.3 Överlåts personuppgifter till mottagare i tredjeländer?

Vi tillhandahåller personuppgifter även till tredje parter eller personuppgiftsansvariga som inte har säte i EU/EEG eller Schweiz. I så fall kontrollerar vi före överlåtelsen antingen att mottagaren garanterar en adekvat dataskyddsnivå (t.ex. på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå för det berörda landet eller tillämpning av standardavtalsklausuler från Europeiska unionen) eller att du som användare har gett ditt samtycke.

Om det är nödvändigt för att besvara din förfrågan överlåter vi dina uppgifter till en ansvarig Aebi Schmidt-representant eller till tredje part. Dataskyddsbestämmelserna för respektive land gäller. Naturligtvis bemödar vi oss om att dina uppgifter i så hög utsträckning som möjligt behandlas i överensstämmelse med de europeiska dataskyddsbestämmelserna, men vi kan dock inte garantera detta i varje enskilt fall. Med ditt samtycke accepterar du de därmed sammanhängande riskerna vid överlåtelse av dina uppgifter till motsvarande tredjepartsföretag i den mån detta behövs för att besvara din förfrågan. Om du inte lämnar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan besvara din förfrågan. I så fall kan du gärna kontakta oss per telefon kontakt.

5 Lagringstid och tidsgränser för förvaringen

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra webbplatstjänster eller så länge som vi har ett berättigat intresse av en fortsatt lagring. I alla övriga fall raderar vi dina personuppgifter, med undantag för de uppgifter som vi måste spara för att uppfylla lagstadgade skyldigheter (t.ex. skyldigheter till förvaring).

6 Webbplats

6.1 Detaljuppgifter

6.1.1 Loggfiler

Vid åtkomst till vår webbplats överför din webbläsare automatiskt vissa uppgifter som lagras av oss i så kallade loggfiler:

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för serverförfrågan
 • Webbläsarinställningar, webbläsartyp och webbläsarversion
 • Förfrågans innehåll (konkret sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Information som har överförts till operativsystemet
 • Den hämtade filens namn
 • Tidszonsskillnad mot Greenwich Mean Time


Dessa användningsuppgifter utgör bl.a. grundvalen för statistiska, anonyma utvärderingar, så att de går att identifiera trender med vars ledning Aebi Schmidt kan förbättra sin webbplats.

6.1.2 Loggfilernas ändamål

Lagringen av personuppgifterna sker av säkerhetsskäl eller för att fastställa störningar. De lagras i upp till 6 månader och raderas därefter. Loggfiler vilkas fortsatta förvaring krävs för bevisändamål undantas från raderingen fram till dess att incidenten i fråga har klarats upp och kan i enstaka fall överlämnas till utredningsmyndigheter.

6.2 Cookies

6.2.1 Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas vid besöket på en internetsida och lagras i användarens webbläsare. Om motsvarande internetsida besöks på nytt skickar användarens webbläsare tillbaka innehållet i dessa cookies och möjliggör på så sätt att användaren känns igen.

6.2.2 Hur länge lagras cookies i webbläsaren?

Vissa cookies raderas automatiskt när webbläsarsessionen har avslutats (så kallade sessionscookies), andra lagras under en förutbestämd tid eller permanent i användarens webbläsare och raderas därefter automatiskt (så kallade temporära eller permanenta cookies).

6.2.3 Förhindra användning av cookies eller radera cookies?

Via nedanstående länk kan du se aktiveringsstatus avseende cookies från olika operatörer och göra invändningar mot insamlandet eller utvärderingen av dina uppgifter genom deras cookies: www.youronlinechoices.com

En central möjlighet till invändning mot olika cookies, i synnerhet från operatörer i USA, nås under följande länk: www.optout.networkadvertising.org

6.2.4 Vilka cookies använder vi och för vilket ändamål?

Vi använder cookies för att ge vår webbplats en mer användarvänlig utformning och, om så önskas, göra den mer personaliserad samt för att mäta och utvärdera användningen av vårt utbud. Vissa element på vår webbplats förutsätter att den anropande webbläsaren kan identifieras även efter byte av sida. Därutöver använder vi på vår webbplats även cookies som gör det möjligt att analysera användarnas surfbeteende. Våra cookies för YouTube-videor spelas upp på vår webbplats av YouTube med den integritetsvänliga varianten ”youtube-nocookie” (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=sv-SE#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).

6.2.5 Absolut nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats säkert. Till denna kategori hör framför allt cookies som:

 • används för att identifiera eller autentisera våra användare
 • temporärt lagrar vissa användarinmatningar (t.ex. innehållet i ett kontaktformulär och nyhetsbrevsformulär)
 • lagrar vissa användarpreferenser (t.ex. språkinställningar)
 • spelar upp video- och ljudinspelningar (t.ex. blogginlägg).
   

6.2.6 Analyscookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera våra användares användningsbeteende i statistisk form (t.ex. undersidor som har besökts, ställda sökförfrågningar).

6.2.7 Spårningscookies i samband med sociala insticksprogram

Integrationen av sociala insticksprogram leder till att operatören lagrar cookies för dessa insticksprogram.

6.3 Verktyg för webbanalys

Vi behöver statistisk information om hur vår webbplats används för att kunna göra den användarvänligare, analysera trender och på annat sätt administrera och förbättra webbplatsen.

De användarprofiler som skapats med hjälp av analyscookies eller genom utvärdering av loggfiler sammanförs inte med personuppgifter. Verktyget använder inte användarnas IP-adresser överhuvudtaget eller så förkortar det dessa direkt efter insamlingen. Vi använder en programvara med öppen källkod från webbanalysplattformen Matomo och lagrar dina personuppgifter endast på vår egen server. Dina personuppgifter vidarebefordras inte till webbanalysplattformen Matomo.

Observera vid användning av opt-out-cookies att opt-out-funktionen är enhets- eller webbläsarberoende och endast gäller för den enhet eller den webbläsare som för tillfället används. Därutöver kan du även helt och hållet förhindra att användningsprofiler bildas genom att avaktivera användningen av cookies. Om du skulle ha aktiverat cookies och i efterhand invänder mot insamling eller utvärdering av dina uppgifter genom detta verktyg kan du anpassa inställningarna här.

6.4 Sociala insticksprogram

6.4.1 Vad är insticksprogram?

Med hjälp av insticksprogram går det att integrera sociala medier på vår webbplats till förmån för våra användare.

Som standard är insticksprogrammets funktioner avaktiverade för att förhindra att användaruppgifterna automatiskt vidarebefordras till operatörerna. Först när användarna klickar på insticksprogrammet aktiveras det och uppgifter överförs. Loggfiler (inklusive IP-adress) överförs då från din webbläsare direkt till en server hos respektive operatör för insticksprogram och lagras eventuellt där. Denna server kan vara placerad utanför EU eller EEG (t.ex. i USA).

6.4.2 Förhindra aktivering av insticksprogram?

Om du inte vill ha något datautbyte mellan dig och sociala medier bör du logga ut från de sociala medierna innan du använder vår webbplats. Dessutom bör du aktivera privat läge i din webbläsares sekretessinställningar.

Därutöver hjälper det också att avaktivera eller begränsa cookies i dina webbläsarinställningar. Detta förhindrar att tredje part kan spåra ditt användningsbeteende. I regel kan du också helt förhindra att insticksprogram laddas genom att använda tillägg för din webbläsare (så kallade skriptblockerare).

6.4.3 Har Aebi Schmidt något inflytande över omfattningen av uppgiftsbehandlingen genom insticksprogrammen?

Insticksprogram är oberoende utvidgningar från operatören av insticksprogram. Aebi Schmidt har därför inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som operatörerna av insticksprogram samlar in och lagrar. Om en av de nämnda operatörerna av insticksprogram har placerat cookies på din enhet kan vederbörande registrera dina surfvanor och med ledning av spårningsdata skapa detaljerade användningsprofiler.

Mer information om ändamål för och omfattning av insamlingen samt den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter genom operatörer av insticksprogram samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter att skydda dina uppgifter hittar du i sekretesspolicyn från respektive operatör av insticksprogram. Inom ramen för användningen av vår webbplats använder vi insticksprogram från följande operatörer:

 • Insticksprogram från YouTube: YouTube bedrivs av YouTube Inc., 300 Sand Hill Rd, BLDG Suite 180, Menlo Park CA 94025, USA; https://policies.google.com/privacy. Vi använder här den integritetsvänliga versionen ”youtube-nocookie” för uppspelning av videoinspelningar på vår webbplats (t.ex. blogg) (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=sv-SE#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).
 • Insticksprogram från Google: På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att skapa en vägbeskrivning med Google Maps (i det följande ”Google”). Du leds då vidare till Google Maps webbplats. Observera att du tillhandahålls denna karttjänst från Google på eget ansvar. Vi är inte ansvariga för Googles uppgiftsbehandling. Det rör sig här om en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Ifall du hämtar den service som är integrerad på vår webbplats lagrar Google via din webbläsare en cookie på din enhet. För att visa platser och skapa en vägbeskrivning behandlas dina användarinställningar och -uppgifter. Genom den upprättade förbindelsen med Google kan Google fastställa från vilken webbplats din förfrågan har skickats och till vilken IP-adress vägbeskrivningen ska överföras. Om du inte är införstådd med denna behandling kan du förhindra att cookies installeras genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Information från Google om dataskydd hittar du under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

6.5 Kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt via kontaktformulär, till exempel ställa frågor till oss, meddela förslag eller allmänt använda erbjudanden som vi ställer till förfogande på webbplatsen.

I regel samlar vi in titulering, förnamn, efternamn, e-postadress och land som nödvändiga obligatoriska uppgifter för att behandla förfrågan eller ärendet. Obligatoriska uppgifter är alltid märkta med en asterisk (*). Om behandlingen av förfrågan kräver det samlar vi eventuellt in ytterligare uppgifter som obligatoriska uppgifter.

I motsvarande kontaktformulär på vår webbplats hittar du de insamlade uppgifterna inklusive obligatoriska fält. Alternativt kan du kontakta oss via den tillhandahållna e-postadressen. Då lagras dina personuppgifter som du har överfört med e-post. Personuppgifterna används endast för det ändamål som har angetts och vidarebefordras eventuellt till det bolag hos Aebi Schmidt som har hand om dig. En vidarebefordran till tredje part utanför Aebi Schmidt av de uppgifter som behandlats för kommunikationen äger inte rum, såvida inte detta är absolut nödvändigt för att besvara din förfrågan (jfr. kapitel 4) och du har lämnat ditt samtycke till det. Uppgifter som du har överfört till oss på kontaktformulär raderar vi så snart lagringen inte längre är nödvändig.

6.6 Nyhetsbrevsformulär

Du kan använda vårt nyhetsbrevformulär för att registrera dig för vårt nyhetsbrev. I samband med detta godkänner du även den behandling av dina personuppgifter som krävs för att skicka ut nyhetsbrevet. För registrering är e-postadress, land samt språk obligatoriska uppgifter. Obligatoriska uppgifter markeras alltid med en asterisk (*). Ytterligare information som exempelvis för- och efternamn samt adress kan anges frivilligt.

Du hittar insamlade uppgifter inklusive obligatoriska fält direkt i nyhetsbrevsformuläret på vår webbplats. Dina personuppgifter används uteslutande i angivet syfte. Nyhetsbrevet skickas via en extern tjänsteleverantör med säte i EU. Ingen dataöverföring till tredje land sker såvida du inte själv befinner dig i tredje land och har godkänt denna dataöverföring genom ditt godkännande att erhålla nyhetsbrevet. Dina uppgifter raderas omgående om du meddelar att du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet.

7 Dina rättigheter

7.1 Rätt till tillgång

Användare har rätt att av personuppgiftsansvarig få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Vidare ska användare ha rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland.

7.2 Rätt till rättelse

Användare har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att få felaktiga personuppgifter som rör dem rättade.

7.3 Rätt till radering

Användare har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att de personuppgifter som rör dem ofördröjligen raderas om dessa uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller behandlats för. Detsamma gäller om användare återkallar sitt samtycke eller invänder mot behandlingen och det inte finns några berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om personuppgifterna har behandlats utan rättslig grund. Dessutom kan användare hävda denna rätt om den personuppgiftsansvarige omfattas av en lagstadgad skyldighet att radera uppgifterna eller om personuppgifterna har samlats in i samband med informationssamhällets erbjudna tjänster.

7.4 Rätt till begränsning av behandling

Användare har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

7.5 Rätt till dataportabilitet

Användare har rätt att få ut de personuppgifter som rör dem och som de har tillhandahållit en personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.

7.6 Rätt att återkalla samtycke

Användare har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Trots en återkallelse påverkas inte lagligheten av den behandling som har utförts fram till återkallandet.

7.7 Rätt att göra invändningar

Användare har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av de personuppgifter som rör dem ifall behandlingen utförs på grundval av den personuppgiftsansvariges/tredje parts berättigade intresse eller för att utföra en uppgift som ligger i allmänt intresse. Om personuppgifterna behandlas för ändamålet direkt marknadsföring kan du när som helst göra invändningar.

7.8 Hur kan du utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter kan du vända dig till dpo@aebi-schmidt.com eller till din lokala personalavdelning.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga dataskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheten i ditt land (EU) hittar du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv

För Schweiz vänder du dig till:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Feldeggweg 1
3003 Bern
Schweiz
Tel: +41 58 462 43 95

8 Kontakt dataskydd

För upplysningar och förslag gällande ämnet dataskydd vänder du dig till vårt dataskyddsombud:

Aebi Schmidt Holding AG
Group Data Protection Officer
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel: +41 44 308 58 00
E-post: dpo@aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Datenschutzbeauftragter
Albtalstrasse 36
79837 St.Blasien
Tyskland
Tel: +49 7672 412 0
E-post: dpo@aebi-schmidt.com

 

Senaste version: 2 augusti 2021