Inköp

Inköp från Aebi Schmidt Group täcker det dagliga materialbehovet för våra produktionsplatser i Polen, Nederländerna, Schweiz, Tyskland, USA och Finland samt reservdelsbehovet för våra kunder. Endast genom ett friktionsfritt samarbete mellan de olika verksamhetsplatserna och pålitliga leverantörer kan Aebi Schmidt Group säkerställa en konstant hög kvalitet för produkterna.

Inköpsverksamheten hos Aebi Schmidt Group är klassiskt indelad i en operativ och en strategisk inköpsverksamhet:

Den operativa inköpsverksamheten gäller den löpande orderhanteringen och anskaffningslogistiken, så att varan levereras i rätt tid, till rätt plats, i rätt kvantitet och till rätt pris.

Det strategiska området befattar sig däremot med leverantörs- och avtalshanteringen, varugruppsstrategier, innovationer och projektuppföljningar, prisförhandlingar, logistik samt utformande av villkor.

Varugrupper
Hela inköpsbehovet struktureras och delas upp via en intern varugruppshantering.

Koncernövergripande leverantörs- och varustrategier fullföljs konsekvent genom ett Lead Buyer-koncept. Samtidigt ligger kvalitativt högvärdiga komponenter till globalt konkurrenskraftiga priser i fokus för uppmärksamheten.

Hållbar leverantörshantering

Vid valet av nya leverantörer granskas motsvarande företag och därmed kontrolleras viktiga kvalitets-, överensstämmelse- och miljöaspekter samt principiella krav.

Grundvalen för samarbetet med Aebi Schmidt är inköpsvillkoren eller ett individuellt överenskommet ramleveransavtal. Leverantörerna utvärderas via en intern leverantörshantering och riskerna i leveransförsörjningen tas i beaktande.

Aebi Schmidt Group kräver av sina leverantörer och partner konsekvent efterlevnad av uppförandekoden, implementering av de definierade miljövillkoren och proaktiv miljömedveten processförbättring som till exempel användning av returförpackningar och ekologiskt förpackningsmaterial.

Inköp som innovationspådrivare

Inom inköpsverksamheten ser vi oss som partner till utvecklingsavdelningen vid implementeringen av produkt- och kundprojekt. Samtidigt deltar vi aktivt i nyutveckling och kostnadsoptimering av våra produkter. Den tidiga integrationen av innovativa och kompetenta leverantörer garanterar implementeringen av denna strategi samt användningen av den modernaste tillverkningstekniken och komponenter på högsta tekniska nivå.

Anskaffningslogistik

Som redan befintlig leverantör hittar du länkarna till våra orderhanteringssystem bifogade.

Tyskland: Aebi Schmidt Deutschland GmbH

Paketförsändelser

För paketförsändelser upp till ca 30 kg, använd följande länk till DHL Express: DHL Express
 

Lastbilstransporter

Dina inloggningsuppgifter för den första registreringen för lastbilsfrakt får du av vår ansvariga kontaktperson på inköpsavdelningen.

AX4 Login Deutschland/Germany

Netherlands: Aebi Schmidt Nederland bv

Paketförsändelser

För paketförsändelser upp till ca 30 kg, använd följande länk till DHL Express: DHL Express
 

Lastbilstransporter

Dina inloggningsuppgifter för den första registreringen för lastbilsfrakt får du av vår ansvariga kontaktperson på inköpsavdelningen.

AX4 Login Niederlande/Netherlands

Schweiz: Aebi & Co. AG Maschinenfabrik

Paketförsändelser

För paketförsändelser upp till ca 30 kg, använd följande länk till DHL Express: DHL Express
 

Lastbilstransporter

Kontakta vår partner via e-post

Bli leverantör

Om du ännu inte har haft någon kontakt med vårt företag och skulle vilja erbjuda oss dina varor eller tjänster kan du ansöka online här.

Personal Data

Company Data

Areas of interest and further information

Please fill in your information in English!

* Fields marked with an asterisk are mandatory.

Dokument

Besök vårt nedladdningsområde för att ladda ned motsvarande dokument.