Pliki do pobrania i odnośniki

Udostępniamy do pobrania dokumenty z różnych dziedzin działalności – zazwyczaj w języku angielskim, niemieckim lub w języku oryginalnym. Pliki do pobrania, które są szczególnie istotne lub konieczne tylko w danym kraju, można znaleźć – jeśli są dostępne – na stronie internetowej dystrybutora dla tego kraju. Jeśli nie możesz znaleźć dokumentu, skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

Sprawozdania z działalności

Przestrzeganie przepisów (compliance)

Certyfikaty

Mediateka

Zdjęcia, filmy, logo, arkusze informacyjne, broszury, krótko mówiąc: wszystko, co jest dostępne w formie elektronicznej lub cyfrowej do celów marketingu i komunikacji, można znaleźć w naszej mediatece. Mediateką zarządza online podmiot zewnętrzny. Udostępnione pliki można przeglądać pobierać lub udostępniać innym osobom za pomocą linków. Mediateka jest ogólnodostępna. Aby uzyskać dostęp, musisz dokonać jednorazowej rejestracji.

TeamViewer

Aby nasi specjaliści zapewnili Państwu jak najlepsze wsparcie, czasami pomocne jest spojrzenie na Państwa ekran. W takich przypadkach korzystamy z narzędzia TeamViewer Remote Support Tool firmy TeamViewer Germany GmbH. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej jeden z naszych specjalistów zwróci się do Państwa z prośbą o pomoc, mogą Państwo pobrać to narzędzie tutaj. Należy pamiętać, że obowiązują warunki użytkowania określone przez dostawcę.