Aebi Schmidt Group jest wiodącym na świecie dostawcą inteligentnych rozwiązań do utrzymania ważnych obszarów infrastruktury i wymagających terenów.

Nasza wyjątkowo różnorodna oferta obejmuje pojazdy własnej produkcji oraz innowacyjne oprzyrządowanie zawieszane i doczepiane, opracowane z myślą o wygodnym doposażeniu pojazdu. Z kolei nasze usługi z zakresu wsparcia i serwisu technicznego to odpowiedź na niemal każde wyzwanie.

W oparciu o naszą konkurencyjną paletę produktów dążymy do kompleksowych rozwiązań, które umożliwiają ekonomiczne, bezpieczne i przejrzyste utrzymanie infrastruktury. Motywuje nas chęć poprawy wydajności naszych klientów.

 

~ milionów €
obrotu netto


zakładów na całym świecie


pracowników

w  krajach reprezentuje nas własna sieć sprzedaży i serwisu

w ponad krajach jesteśmy reprezentowani przez renomowanych dystrybutorów

> m2
powierzchni produkcyjnej

nasze marki należące do grupy mają łącznie aż  lat doświadczenia

oferujemy miejsc dla praktykantów

w przeciągu ostatnich pięć lat otrzymaliśmy wyróżnień za innowacyjność i miejsce pracy przyjazne dla pracowników

Nasze wartości

Zorientowanie na wyniki

Dbamy o to, by nasza praca przekładała się na sukces Aebi Schmidt Group:

 • szukamy możliwości współpracy biznesowej i realizujemy je
 • dążymy do jak najlepszych rezultatów
 • działamy w sposób zorientowany na wynik
 • zwiększamy zyski

Innowacyjność

Myślimy nieszablonowo:

 • skupiamy się na dalekosiężnych planach
 • przecieramy nowe szlaki
 • szukamy rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju
 • stale dążymy do optymalizacji

Integralność

Dążymy do długotrwałych relacji partnerskich:

 • jesteśmy niezawodni i dotrzymujemy słowa
 • jesteśmy otwarci, szczerzy, wiarygodni i świadomi odpowiedzialności
 • przestrzegamy zasad etycznych, jesteśmy tolerancyjni i szanujemy opinię innych osób

Zaangażowanie

Jesteśmy częścią świetnego zespołu:

 • inspirujemy innych
 • jesteśmy dumni z naszych osiągnięć
 • mamy pozytywne nastawienie
 • szukamy nowych wyzwań

Zorientowanie na klienta

Zwiększamy efektywność naszych klientów:

 • jesteśmy zorientowani na rozwiązania
 • osiągamy świetne wyniki
 • budujemy trwałe relacje biznesowe
 • koncentrujemy się na potrzebach klientów

Współpraca

Razem pracujemy nad wspólnym celem:

 • działamy w ramach globalnej sieci
 • wykorzystujemy talenty każdej osoby
 • jesteśmy gotowi do podejmowania trudnych, ryzykownych decyzji i uczymy się na własnych błędach
 • czerpiemy z różnorodności kulturowej

Zakłady

Oto fundament naszej organizacji: dwanaście zakładów znajdujących się na terenie Europy i USA. Na łącznie ponad 100 000 m2 nasze maszyny i urządzenia pracują z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i stale optymalizowanych procesów.

St. Blasien, Niemcy

Holten, Holandia

Burgdorf, Szwajcaria

Kielce, Polska

Jyväskylä, Finlandia

New Holstein WI, USA

Chilton WI, USA

Chilton WI, USA

Cleveland OH, USA

Lindenwood IL, USA

Muncy PA, USA

Saint‐André-Avellin QC, Kanada

Monroe WI, USA

Litchfield MN, USA

Centrum logistyczne

W Laatzen niedaleko Hanoweru (Niemcy) od 2009 r. mieści się główne centrum logistyczne Aebi Schmidt Group. Na 5300 m2 powierzchni wewnętrznej piętrzą się regały wysokiego składowania. Do tego dochodzi kolejne 2800 m2 powierzchni magazynowej na zewnątrz. Części zamienne od 1-milimetrowej śruby po 8-metrowy rdzeń wałka rozmieszczone na około 76 000 pozycjach magazynowych oczekują na wysyłkę.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój nie bierze się znikąd. To wypadkowa naszego myślenia i działania. Zależy także od naszej konsekwencji. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi spoczywającego na nas obowiązku inwestowania w rozwój i przyszłość. Dotyczy to także naszych klientów: wszystkie projekty i produkty ostatecznie potrzebują praktycznego wdrożenia.

W ramach naszej działalności zrównoważony rozwój zajmuje centralne miejsce – ponieważ oczekują tego nasi klienci, a my jesteśmy przekonani, że to przedsiębiorstwa rozwijające się w duchu idei zrównoważonego rozwoju mają przewagę i odniosą większy sukces w perspektywie długoterminowej.

Realizacja naszych ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów odbywa się w zgodzie z całym łańcuchem wartości. Dbamy o ochronę środowiska i oszczędnie wykorzystujemy zasoby; jesteśmy uczciwym pracodawcą i inwestujemy w ekologiczne technologie. Poprzez łańcuch wartości chcemy postępować w poczuciu odpowiedzialności i wiarygodnie. To założenie w ubiegłych latach doprowadziło do istotnych postępów w kwestiach ekologii naszych zakładów, procesów i maszyn.

Generation E - Charge the Change

W Aebi Schmidt uważamy, że zrównoważony rozwój to obowiązek spoczywający na całej grupie. Dlatego też realizacji tej idei nie powierzyliśmy jednemu działowi. W 2018 r. promowaliśmy program Generacji E, ponieważ rozwój i wykorzystanie nowych technologii wymaga od nas zupełnie nowego myślenia. Inteligentne myślenie oznacza dla nas przejście na ekologiczne, odpowiedzialne i ograniczające koszty technologie bezemisyjne, chroniące zasoby. Postępujemy przy tym w zgodzie z trzema założeniami:

Re-think: poprzez zamiatarkę samojezdną Schmidt eSwingo200+, transporter wielofunkcyjny eVT 450 oraz inne projekty Aebi Schmidt zapoczątkowało zupełnie nową erę. Rozwój i wykorzystanie nowych technologii wymaga ponownego przedefiniowania spojrzenia na świat.

Re-charge: najważniejsza siła napędowa gospodarki o obiegu zamkniętym to umiejętność wykorzystania wartości produktu w najmniejszych częściach. To dlatego Aebi Schmidt stara się ponownie wykorzystać jak największą ilość materiałów, tak aby zapobiegać czystemu recyklingowi albo downcyclingowi. Niekiedy pojedyncze elementy udaje się wykorzystać na nowo. Z kolei w przypadku zasobów nienadających się do ponownego wykorzystania istotną odgrywa selektywna zbiórka odpadów.

Re-invest: zrównoważony rozwój nie bierze się znikąd. To wypadkowa naszego myślenia i działania. A także naszej konsekwencji w postępowaniu zgodnie z założeniami. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi spoczywającego na nas obowiązku inwestowania w rozwój i przyszłość. Dotyczy to także naszych klientów: wszystkie nasze projekty i produkty ostatecznie potrzebują praktycznego wdrożenia. Każda maszyna wyprodukowana w duchu zrównoważonego rozwoju to inwestycja, krok w kierunku wspólnego celu: zdrowej planety.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania definiuje obszary odpowiedzialności, obowiązującą deklarację etyczną oraz, między innymi, ochronę danych, ochronę środowiska oraz zasady uczciwej konkurencji, a także sposoby zapobiegania korupcji. Dzięki jasnym podziałom kompetencji, zarządzaniu ryzykiem i wydajnym systemom kontroli Aebi Schmidt Group zapewnia pełną zgodność ze wszystkimi przepisami ustawowymi i normami branżowymi, współistniejącymi w kompleksowym środowisku regulacyjnym.

Rada nadzorcza

Peter Spuhler
Przewodniczący rady nadzorczej

Dr Gero Büttiker
Wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Hansruedi Geel
Członek rady nadzorczej

Peter Muri
Członek rady nadzorczej

Dr Peter Ramsauer
Członek rady nadzorczej

Andreas Rickenbacher
Członek rady nadzorczej

Markus Bernsteiner
Członek rady nadzorczej

Kadra kierownicza

Barend Fruithof
Group CEO

Thomas Schenkirsch
Group CFO