CO₂-kalkylator

Kontrollera själv!

CO2-utsläpp är inget mysterium. Det är enkel fysik. 1 liter diesel blir 2,64 kg CO2. Om din dieselmotor behöver 6 liter betyder det 15 kg CO2. För en kompakt sopmaskin med 1 500 timmar per år betyder det 23 760 kg CO2 per år eller 118 800 kg på 5 år.

För att kompensera för emissionerna från en dieselsopmaskin skulle det behövas 1 800 träd per år. CO2-emissionen från vår eSwingo 200+ är däremot noll*.

* Under förutsättning att den elektriska energin utvinns ur förnyelsebara energikällor.

CO₂
Inbesparing


kg/år

Under förutsättning att den elektriska energin utvinns ur förnyelsebara energikällor.

Mata in dina värden:

liter

timmar

dagar

maskiner

TCO-kalkylator

När du ska välja mellan en diesel- eller elkompakt sopmaskin kan du få en bättre överblick över värdet över tiden genom att bestämma total ägandekostnad - som består av kostnaderna för inköp, drift och underhåll. Använd vår TCO-besparingskalkylator och beräkna vilka besparingar du kan uppnå genom att använda en elektrisk istället för en dieselkompakt sopmaskin. Fyll i några uppgifter om dina kostnader och driftsuppgifter och kalkylatorn nedan ger dig en uppskattad total besparing.

TCO
Kalkylator för sparande

Energibesparingar

Besparingar på årliga energikostnader per maskin och år.

Underhållsbesparingar

Besparingar på årliga service- och underhållskostnader per maskin och år.

Besparingar under hela livscykeln

Besparingar under hela livscykeln per maskin ( år).

Beräkna dina besparingar med hjälp av eSwingo 200⁺

SEK

SEK

SEK

SEK

H

Y