Vi på Aebi Schmidt talar inte med ”kunderna” utan vi talar med dig. Vi har förstått att dina behov är unika. Och därför är det vår ambition att tillsammans med dig erbjuda en lösning som är skräddarsydd för dig.

Samtidigt är det naturligtvis du som bestämmer var i processen du vill planera. Vi bistår dig med råd och stöd, från anskaffningsrådgivningen till driftsäkerhet, bibehållande av prestanda, prestandaoptimering, utbildning och framtidsplaner.

Vår ambition

Vår dagliga drivkraft är att förbättra våra kunders prestanda. Vi erbjuder dig skräddarsydda lösningar, servicepaket och digitala hjälpmedel, så att du kan använda dina redskap och maskiner effektivare, mer ändamålsenligt och mer ekonomiskt. Vi tänker långsiktigt och säkerställer för din räkning att din fordonspark när som helst och under hela livslängden är flexibelt insatsberedd.

Vårt sätt att tänka

Hos oss köper du det som du behöver och inte det som vi har. Vi bistår med rådgivning i försäljningen och inser nödvändigheten av en dialog för att få ut det bästa av dina maskiner. Dit hör utbildningar likaväl som vår ambition att ständigt kunna agera och reagera med nödvändig snabbhet. Vad vi än gör, gör vi till syvende och sist för att skydda din investering.

Dina fördelar

Riskminimering

Undvik stilleståndstider och säkra din insatsberedskap genom underhåll i god tid.

Med flexibla lösningar och fortlöpande modernisering rustar du dig redan idag för morgondagens utmaningar.

Kostnadsreducering

Det effektiva nyttjandet av resurser gör det möjligt för dig att sänka dina kostnader.

Sinnesro

Förlita dig på servicepaket med en klar överblick och utan dolda kostnader.

Transparens

Planera, dokumentera och rapportera inåt och utåt när som helst och automatiserat.

Verksamhetsoptimering

Utnyttja dina medarbetares och dina maskiners fulla potential tack vare intelligenta hjälpmedel och utbildning.