Vi på Aebi Schmidt talar inte med ”kunderna” utan vi talar med dig. Vi har förstått att dina behov är unika. Och därför är det vår ambition att tillsammans med dig erbjuda en lösning som är skräddarsydd för dig.

Samtidigt är det naturligtvis du som bestämmer var i processen du vill planera. Vi bistår dig med råd och stöd, från anskaffningsrådgivningen till driftsäkerhet, bibehållande av prestanda, prestandaoptimering, utbildning och framtidsplaner.

Vår ambition

Vår dagliga drivkraft är att förbättra våra kunders prestanda. Vi erbjuder dig skräddarsydda lösningar, servicepaket och digitala hjälpmedel, så att du kan använda dina redskap och maskiner effektivare, mer ändamålsenligt och mer ekonomiskt. Vi tänker långsiktigt och säkerställer för din räkning att din fordonspark när som helst och under hela livslängden är flexibelt insatsberedd.

Vårt sätt att tänka

Hos oss köper du det som du behöver och inte det som vi har. Vi bistår med rådgivning i försäljningen och inser nödvändigheten av en dialog för att få ut det bästa av dina maskiner. Dit hör utbildningar likaväl som vår ambition att ständigt kunna agera och reagera med nödvändig snabbhet. Vad vi än gör, gör vi till syvende och sist för att skydda din investering.

Dina fördelar

Riskminimering

Undvik stilleståndstider och säkra din insatsberedskap genom underhåll i god tid.

Med flexibla lösningar och fortlöpande modernisering rustar du dig redan idag för morgondagens utmaningar.

Kostnadsreducering

Det effektiva nyttjandet av resurser gör det möjligt för dig att sänka dina kostnader.

Sinnesro

Förlita dig på servicepaket med en klar överblick och utan dolda kostnader.

Transparens

Planera, dokumentera och rapportera inåt och utåt när som helst och automatiserat.

Verksamhetsoptimering

Utnyttja dina medarbetares och dina maskiners fulla potential tack vare intelligenta hjälpmedel och utbildning.

Verksamhetsanalys

Oavsett om du måste sköta start- och landningsbanor, gator, gångvägar eller sluttningar hjälper en analys av arbetena och kraven när den optimala fordonsparken samt de lämpligaste hjälpmedlen ska bestämmas. Då spelar befintliga redskap och maskiner en lika stor roll som nyanskaffningar. Och dessa påverkas i sin tur av underhållskrav, personaltillgång, finansieringsmöjligheter, utbildningskoncept, krav på dokumentation och många andra faktorer.
Våra experter förfogar vid rådgivningen över mångårig erfarenhet, använder intelligenta och automatiserade system och bestämmer tillsammans med dig den optimala lösningen.

Finansiering

Tala med oss om du vill finansiera din maskin eller fordonspark på ett alternativt sätt. Vi hjälper dig gärna när som helst att antingen direkt eller i samarbete med partner att hitta den rätta finansieringslösningen för dig. Urvalet av möjligheter påverkas i regel av rättsreglerna i respektive land. I den mån ramarna medger det är operativ eller finansiell leasing, hyra och andra instrument tänkbara – eller även möjligheten att byta ut maskiner samt försäkrings- och skadeskyddspaket under leasing- eller hyrestiden. Slutligen hjälper vi dig gärna även vid ansökan om subventioner. Såväl för elektriska drivningar som för annan teknik har många regeringar attraktiva alternativ att erbjuda.

Utbildningar

För oss handlar det inte bara om att vid fordonsöverlämnandet utbilda dig för en suverän och säker användning av våra fordon och redskap. Snarare ger vi allt för att du ska lära dig hur du får ut det mesta möjliga ur dina maskiner. Vid behov utbildar vi dig också i tekniskt avseende, så att du delvis kan utföra underhållsarbeten på egen hand.
Vårt utbildningsutbud går från klassisk produktutbildning via workshops och individuella internutbildningar till fortsättningskurser hos våra partner. Ta kontakt med din lokala försäljningsorganisation för att få veta mer om utbud, innehåll och tider. Eller informera dig här på vår webbplats om det lokala utbudet.

Simulator

Inte bara, men framför allt på flygplatser är kraven på utbildning mycket höga. Samtidigt är den praktiska utbildningen på fordonet en stor kostnad för många flygplatser och på många platser är det vanligt att täcka varierande trafikintensitet med korttidsanställda. Det går dock endast om dessa korttidsanställda är väl utbildade. I sådana situationer kan vår träningssimulator vara en idealisk komplettering till utbildningskonceptet. På simulatorn – naturligtvis med valbara scenarier och väderleksförhållanden – förbrukar du inget drivmedel, och inte heller finns risk för maskinskador. Utbildningens kvalitet förblir hela tiden konstant och den kan mångfaldigas hur mycket som helst.

Eftermontering

Tekniken utvecklas fortlöpande och i ett allt mer rasande tempo. Många beståndsdelar och lösningar blir kompaktare, prestationsstarkare eller miljövänligare. Nu behöver du för den skull inte nödvändigtvis byta ut maskiner i allt kortare cykler och överge alla goda föresatser gällande hållbarhet. Informera dig om eftermonteringslösningar som uppdaterar ditt befintliga redskap till den senaste tekniken.