Vi är övertygade om att ”utbildning” genom alla faser och bortom alla mål är en faktor som på ett avgörande sätt påverkar din effektivitet och din prestanda. Vi stödjer dig därför redan vid fordonsöverlämnandet med utbildningar och senare över hela livscykeln.

Utbildningar

För oss handlar det inte bara om att vid fordonsöverlämnandet utbilda dig för en suverän och säker användning av våra fordon och redskap. Snarare ger vi allt för att du ska lära dig hur du får ut det mesta möjliga ur dina maskiner. Vid behov utbildar vi dig också i tekniskt avseende, så att du delvis kan utföra underhållsarbeten på egen hand.
Vårt utbildningsutbud går från klassisk produktutbildning via workshops och individuella internutbildningar till fortsättningskurser hos våra partner. Ta kontakt med din lokala försäljningsorganisation för att få veta mer om utbud, innehåll och tider. Eller informera dig här på vår webbplats om det lokala utbudet.

Simulator

Inte bara, men framför allt på flygplatser är kraven på utbildning mycket höga. Samtidigt är den praktiska utbildningen på fordonet en stor kostnad för många flygplatser och på många platser är det vanligt att täcka varierande trafikintensitet med korttidsanställda. Det går dock endast om dessa korttidsanställda är väl utbildade. I sådana situationer kan vår träningssimulator vara en idealisk komplettering till utbildningskonceptet. På simulatorn – naturligtvis med valbara scenarier och väderleksförhållanden – förbrukar du inget drivmedel, och inte heller finns risk för maskinskador. Utbildningens kvalitet förblir hela tiden konstant och den kan mångfaldigas hur mycket som helst.