Få ut maximal prestanda ur dina maskiner genom att optimera dina processer. Med god rådgivning, intelligent teknik och smart användning av digitala data blir du effektivare, säkrare och sänker i regel även dina processkostnader – oavsett om du arbetar med en enda maskin eller ansvarar för en hel fordonspark.

Prestandakontroll

Vi har med tiden vant oss vid att en färdvägsplanerare eller ett navigationssystem visar oss den kortaste vägen under resor och föreslår alternativa rutter om en oförutsedd händelse inträffar. Men är du även säker på att dina sopmaskiner kör den idealiska rutten? Eller om den förbrukade mängden upptiningsmedel för ett sprutredskap verkligen är nödvändig? Inte? Då kan du först kontrollera de verkligen körda sträckorna med din insatsplan. Våra experter hjälper dig då med standardiserade instrument och visar dig med ledning av en prestandakontroll var det finns möjligheter till förbättringar och inbesparingar. Och om du framdeles vill göra det automatiserat och fortlöpande kan du läsa vidare.

Förarstödsystem

Våra förarstödsystem sörjer för att förarna kan koncentrera sig på trafiken medan systemet själv klarar av en stor del av de nödvändiga förloppen på definierade rutter. Det ger inte bara mer säkerhet, effektivitet och sparsam förbrukning utan även mer flexibilitet i personalplaneringen.

Digitalt driftstöd

Den professionella och kontinuerliga användningen av data och digitala instrument höjer din prestanda och effektivitet, sparar drivmedel och material, leder till lägre CO2-utsläpp och högre säkerhet. Samtidigt är det för Aebi Schmidt självklart att digitala lösningar måste fungera inte bara med de egna, utan med alla fordon ur din park. Lika självklart är det att överföra och lagra alla data i molnet.

Positions- och aktivitetsdata som till exempel maskinernas driftsätt och körhastighet registreras tillsammans med drift- och förbrukningsdata av datakontrollenheten i fordonet med GPS-stöd och överförs till en säker molnmiljö. Via vår plattform IntelliOPS kommer du åt dessa data. Vår licens- och plattformsmodell garanterar att du hela tiden förblir flexibel och inte behöver administrera och använda dussintals enskilda applikationer. Du kan med hjälp av digitalt driftstöd

  • planera, automatisera samt i realtid övervaka och påverka väsentliga driftsförlopp – i synnerhet ruttplanering och -optimering – effektivare och snabbare.
  • fortlöpande optimera processer, upptäcka besparingspotentialer och omedelbart realisera dem.
  • automatisera dokumentationen av ditt arbete samt rapportering till uppdragsgivare och andra intressenter.
  • säkerställa att resurserna automatiskt planeras och förbrukas så hållbart som möjligt.

Det digitala driftstödet finns att få för alla EN-15430-baserade och ytterligare utvalda redskap, t.ex. för Stratos, Syntos, Swingo och Cleango.

Plattformen IntelliOPS

Aebi Schmidt erbjuder på en unik plattform åtkomst till dina data och applikationer som i möjligaste mån är skräddarsydd efter dina behov. Du behöver inte bestämma dig för ett visst antal applikationer. Samtliga data och applikationer är åtkomliga via IntelliOPS. Licensen avgör vad du kan se och vilka applikationer du kan använda. Om dina behov alltså skulle ändras i framtiden eller om nya data och applikationer skulle tillkomma behöver du inte uppbåda något tidsödande uppdaterings- eller utbildningsarbete. IntelliOPS är molnbaserat, behöver alltså inga lokala installationer och kan användas på varje valfri arbetsstation.

Använder du redan digitala hjälpmedel på plattformen IntelliOPS? Klicka då här för att logga in.