Arctic Machine

Arctic Machine är en ledande tillverkare av fordon och utrustning för åretruntunderhåll av vägar och flygplatser, med klart fokus på intelligent mobilitet och digitala transportlösningar.

I februari 2020 tillkännagav vi övertagandet av den ledande finska tillverkaren av vägunderhållsfordon och -utrustning. Därmed bygger Aebi Schmidt Group ut sin marknadsposition i Nord- och Östeuropa ytterligare. Företaget med huvudkontor i Jyväskylä (Finland) blickar tillbaka på en över 80-årig historia och har under det gångna decenniet utvecklats från redskapstillverkare till komplett leverantör av intelligenta lösningar för trafik- och vägunderhåll.

Läs pressmeddelandet och få reda på hur Juha Jääskelä, CEO för Arctic Machine kommenterar övertagandet. Tills vidare fortsätter adresser och kontaktpersoner för Arctic Machine att gälla. Vi kommer i sinom tid att informera om i vilken form vi ska integrera märket och organisationen i vår koncern.

Generation E – Charge the Change

På Aebi Schmidt anser vi att hållbarhet är ett koncernövergripande ansvar som alltså inte kan överlåtas åt en självständig avdelning. År 2018 lanserade vi programplattformen Generation E, för utvecklingen och tillämpningen av ny teknik kräver ett helt nytt tänkande från oss. ”Intelligent tänkande” innebär för oss att ställa om oss till hållbar, ansvarsmedveten och kostnadssänkande teknik med nollemission och skonsam hantering av våra resurser. I det sammanhanget styrs vi av tre tankegångar:

Re-think: Med den kompakta sopmaskinen eSwingo200+, universaltransportfordonet eVT 450 och andra koncept har Aebi Schmidt öppnat för en ny tidsålder. Utvecklingen och tillämpningen av ny teknik kräver en omdefinition av vårt sätt att tänka.

Re-charge: Den viktigaste drivkraften bakom en väl fungerande cirkulär ekonomi är förmågan att bibehålla produktens föreliggande värde i dess enskilda delar. Därför försöker Aebi Schmidt återanvända så mycket material som möjligt för att undvika en ren recycling/downcycling. Ibland kan enskilda delar återanvändas i en annan funktion. Och för de resurser som inte kan återanvändas spelar den selektiva avfallssorteringen en stor roll.

Re-invest: Hållbarhet faller inte från himlen. Det är vårt sätt att tänka och agera. Och till syvende och sist hur konsekvent vi gör det. Som företag är det vårt ansvar att investera i framsteg. Men det gäller även för våra kunder. Allt som vi utvecklar och producerar kräver i slutänden engagemang i den praktiska verksamheten. Varje enskild, hållbar maskin är en investering i vårt gemensamma mål: en frisk planet.

CO₂-kalkylator

Kontrollera själv!

CO2-utsläpp är inget mysterium. Det är enkel fysik. 1 liter diesel blir 2,64 kg CO2. Om din dieselmotor behöver 6 liter betyder det 15 kg CO2. För en kompakt sopmaskin med 1 500 timmar per år betyder det 23 760 kg CO2 per år eller 118 800 kg på 5 år.

För att kompensera för emissionerna från en dieselsopmaskin skulle det behövas 1 800 träd per år. CO2-emissionen från vår eSwingo 200+ är däremot noll*.

* Under förutsättning att den elektriska energin utvinns ur förnyelsebara energikällor.

CO₂
Inbesparing


kg/år

Under förutsättning att den elektriska energin utvinns ur förnyelsebara energikällor.

Mata in dina värden:

liter

timmar

dagar

maskiner

100 år Schmidt

Schmidt firar sin 100-åriga existens. Av bilverkstaden som grundades 1920 i Schwarzwald har det blivit ett globalt och ledande industriföretag. Alfred Schmidt junior, som inte bara har präglat företaget och märket med typisk schwarzwaldsk experiment- och uppfinnaranda utan även präglat utvecklingen av vintervägunderhålls- och senare sopningsteknologin över hela världen, sa i en av sina sista intervjuer: ”Vi var annorlunda, eftersom vi angrep problemen utan fördomar och var öppna för allt. Det var egentligen det som var vår metod.”

På grund av pandemin under vårt jubileumsår måste vi med tungt hjärta avstå från många festligheter och aktiviteter. Likväl: Ett par inblickar samt exklusivt foto- och filmmaterial från hundra års historia hittar du på vår blogg. Och så snart som situationen återigen medger en bindande planering kommer vi här att informera om hur och var vi tar igen festligheterna.

Betaversion av vår nya webbplats

En grupp är starkare än en individ. Detta präglar vårt tänkande och agerande sedan en tid tillbaka. Sedan vi med harmoniseringen av vår marknadsportfölj har tagit det första steget för att göra vårt framträdande enklare och begripligare ställer vi nu även informationen mer överskådligt till förfogande på vår webbplats. Den direkta och lokala kontakten med dig har alltid varit och kommer alltid att vara viktig för oss. Dina kontaktpersoner hittar du på sidorna för ditt nationella bolag. Detta publicerar också med jämna mellanrum erbjudanden och nyheter som är relevanta och viktiga inom respektive marknadsområde.

Än så länge besöker du oss på betaversionen. En eller annan funktion är fortfarande igång och ännu är inte alla produkter tillgängliga i den nya strukturen. Om du upptäcker fel, inte hittar information eller har annan återkoppling eller annat förslag är du välkommen att kontakta webmaster@aebi-schmidt.com

PS: Om du besöker vår webbplats på ett av de tillgängliga språken och ändå stöter på engelska eller ett annat språk så är det inte nödvändigtvis ett fel. Vissa dokument och viss information är bara tillgängliga på ett begränsat antal språk. För produkterna hittar du även maskinöversatt information. Den är markerad på vederbörligt sätt.