Denkt u vandaag al aan morgen? Wij ook. De digitalisering en de hiermee gepaard gaande technologische ontwikkeling maken in de toekomst over de gehele waardeketen nieuwe bedrijfsmodellen, processen en machines mogelijk. Reeds nu al bieden wij u machines en diensten aan die geschikt zijn voor de toekomst. Hier komt u meer te weten over de diverse toekomstgerichte ontwerpen, waaraan wij nu reeds werken.

Autonome inzetbaarheid

Geautomatiseerde en autonome systemen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de prestaties, kostenbesparingen, meer flexibiliteit en vooral meer veiligheid – in het bijzonder ook voor het personeel. Geïntegreerde systemen besparen kosten, omdat zij een flexibelere inzetplanning mogelijk maken en minder scholing vereisen. Met een geautomatiseerde inzet reduceert u bovendien bedrijfsrisico's en schade, optimaliseert u tevens het brandstofverbruik en bereikt u een milieuvriendelijk bedrijf.

Automatisering is een wezenlijk bestanddeel van ons dagelijks leven geworden. Maar voor het gebruik van geautomatiseerde en autonome systemen op luchthavens zal er nauwelijks een gestandaardiseerde universele oplossing zijn. Bij elk geval moeten de systemen stap voor stap aan de specifieke behoeften van de betreffende luchthaven worden aangepast. Om deze reden verkoopt Aebi Schmidt u geen standaardsystemen. Met onze jarenlange ervaring evalueren wij uw actuele processen en ondersteunen wij u bij de implementatie van het optimale en op uw luchthaven afgestemde opruimconcept.

Als het om autonome concepten gaat, werken wij samen met CPAC Systems, een dochtermaatschappij van de Volvo Group om onze drietraps aanpak verder te ontwikkelen en te verfijnen. CPAC is een gepassioneerde partner als het om door technologie aangedreven innovatie gaat. Het succesverhaal van CPAC gaat terug naar 2003, toen de onderneming het eerste basisplatform voor autonome aandrijvingen op de markt bracht. Ook zijn wij trots op de samenwerking met Lab1886, de innovatie-incubator van de Mercedes-Benz AG, alsook met de Daimler Truck AG op het gebied van geautomatiseerd sneeuwruimen, een van de vele toepassingen van de AXYARD-technologie van Mercedes. Tenslotte zijn wij partners in het project «Smart Fleet», een samenwerkingsproject van de luchthaven Stuttgart, de Aebi Schmidt Group en Volk Fahrzeugbau. Doel van het project is om tot 2022 volautomatische voertuigprototypes te ontwikkelen en onder realtimevoorwaarden op start- en landingsbanen, voorvelden en rolwegen te testen.

Vooruitziend onderhoud

Stelt u zich eens voor hoeveel ergernis en kosten u zou kunnen besparen als u op voorhand zou weten wanneer precies tijdens het komende seizoen of in de komende planningsperiode een slijtstuk versleten is en moet worden vervangen! Natuurlijk is het reeds nu al mogelijk zich door digitale systemen met behulp van empirische gegevens te laten adviseren en aansturen. Ook met onze systemen kunt u zich op «maintenance alerts» abonneren die u vroegtijdig aangeven wanneer een onderdeel moet worden vervangen of als hier onderhoud aan moet worden uitgevoerd. Echter noch u noch onze systemen weten hoeveel sneeuw er valt of hoe sterk afzonderlijke trajecten verontreinigd zijn. Beide factoren hebben een directe, nog niet te voorziene invloed op het tijdstip van het onderhoud.

Juist. Nog niet. Onze experts werken nu aan oplossingen die het u in de toekomst mogelijk zullen maken om de onderhoudsvraag in verschillende scenario's vroegtijdig te kunnen inschatten en budgetteren. Preventief onderhoud is iets van nu. Vooruitziend onderhoud is iets van de toekomst.