Bescherm uw investeringen en houd deze in vorm voor toekomstige uitdagingen. Dat vereist omzichtige onderhoudsconcepten en een in overeenstemming met de vooruitgang voortdurend geactualiseerde techniek.

Onderhouds- en servicecontracten

U wilt zich niet zelf bezighouden met het onderhoud en de update van de technische componenten? Of u wilt uw tijd liever in uw kerntaken investeren? Aebi Schmidt zorgt er graag voor dat uw apparaten en machines op het juiste moment de juiste service krijgen. Overleg met uw lokale verkooporganisatie, in welke vorm wij een voor u passend pakket mogen ontwikkelen en uitvoeren.

Preventief onderhoud

Afhankelijk van het toepassingsgebied, de wijze van gebruik en de gebruiksduur is de slijtage van afzonderlijke onderdelen van de machine heel verschillend. Terwijl op de ene plek de hydraulische slangen jaarlijks en onder bepaalde omstandigheden moeten worden gecontroleerd, is dit elders niet nodig en volstaan hier langere intervallen. Ook veiligheidscheck-ups moeten bij bepaalde toepassingsgebieden regelmatiger worden uitgevoerd dan bij andere. Onze experts hebben hiervoor een groot aantal servicepakketten ontwikkeld die ervoor zorgen dat uw machines te allen tijde inzetbaar blijven. Overleg met uw lokale verkooporganisatie welke pakketten zij u kan aanbieden of in welke vorm wij een voor u passend pakket mogen ontwikkelen en uitvoeren.

Digitale ondersteuning onderhoud

Waarom zou u eigenlijk waardevolle tijd besteden om bedrijfsuren, oliepeilen en andere gegevens handmatig te controleren en in lijsten vast te leggen? U kunt uw tijd nuttiger indelen, want de machines sturen u deze gegevens in realtime naar uw werkplek. Indien de machines en apparaten met een modem zijn uitgerust, hebt u te allen tijde en vanuit elke plek toegang tot de operationele gegevens. En afhankelijk van de licentie wordt u via ons IntelliOPS-platform automatisch geïnformeerd als er kritieke waarden worden bereikt. Uiteraard tijdig genoeg om te kunnen reageren.

Overigens: al onze luchthavenapparatuur en voertuigen, evenals onze veegmachines in bepaalde markten, zijn reeds uitgerust met een modem af fabriek. Bovendien krijgt u gedurende een jaar gratis toegang tot de basisfuncties van ons IntelliOPS-platform. Natuurlijk beslist u of u de modem en de toegang al dan niet wilt activeren. Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen geen gegevens worden verzameld of doorgegeven. Wij hebben de belangrijkste voordelen hier voor u samengevat in een flyer.

Upgrades

De techniek ontwikkelt zich voortdurend en steeds sneller verder. Veel bestanddelen en oplossingen worden compacter, krachtiger en ook milieuvriendelijker. Nu hoeft u niet meteen in net zo korte cycli uw machines te vervangen en alle goede voornemens ten aanzien van duurzaamheid over boord te gooien. Vraag naar upgrade-oplossingen die uw bestaande apparatuur op de nieuwste stand van de techniek brengen.