Tenker du på morgendagen allerede i dag? Det gjør også vi. Digitaliseringen og den teknologiske utviklingen forbundet med den muliggjør i fremtiden nye selskapsmodeller, prosesser og maskiner gjennom hele verdiskapningsprosessen. Allerede nå tilbyr vi deg maskiner og tjenester som er rustet for fremtiden. Her finner du mer om utvalgte fremtidsmuligheter som vi arbeider med.

Autonom anvendelse

Automatiserte og autonome systemer medfører en langt større ytelsesevne, reduserte kostnader, økt fleksibilitet og fremfor alt mer sikkerhet – fremfor alt for personalet. Integrerte systemer gir lavere kostnader ettersom de muliggjør mer fleksibel planlegging av innsats og medfører færre opplæringstiltak. Med automatisert anvendelse reduserer du dessuten driftsrisiko og skadeomfang, samtidig som drivstofforbruket optimaliseres, og du oppnår en mer miljøvennlig drift.

Automatisering er blitt en sentral del av hverdagen vår. Men det finnes knapt noen standardisert universalløsning for bruken av automatiserte og autonome systemer på flyplasser. I hvert tilfelle må systemene trinnvis tilpasses de konkrete behovene til hver enkelt flyplass. Av den grunn selger ikke Aebi Schmidt noen standardsystemer. Med vår mangeårige erfaring foretar vi en evaluering av dine aktuelle prosesser, og hjelper deg med å omsette et optimalisert ryddekonsept tilpasset din flyplass.

Vi samarbeider med CPAC Systems, et datterselskap i Volvo-gruppen, om autonome konsepter, for å kunne videreutvikle og forbedre vår tretrinnsprosess. CPAC er en lidenskapelig partner for teknologidrevne innovasjoner. CPAC har en suksesshistorie som skriver seg tilbake til 2003, da selskapet lanserte den første basisplattformen for autonom drift på markedet. Vi er også stolte over samarbeidet med Lab1886, som innovasjonsinkubator hos Mercedes-Benz AG, samt med Daimler Truck AG innenfor automatisert snørydding, som er en av mange anvendelser for AXYARD-teknologien fra Mercedes. Avslutningsvis er vi også partner for prosjektet «Smart Fleet», et samarbeidsprosjekt mellom Aebi Schmidt Group og Volk Fahrzeugbau for flyplassen i Stuttgart. Målsetningen med prosjektet er å utvikle helautomatiske prototyper på kjøretøyer innen 2022, og teste disse under reelle forhold på start- og landebaner, oppstillingsplasser og kjørefelt.

Fremtidsrettet vedlikehold

Forestill deg hva du kan spare av brydderi og kostnader dersom du på forhånd vet nøyaktig når en del blir slitt og må skiftes ut i den kommende sesongen eller planleggingsperioden! Naturligvis er det allerede nå mulig å motta råd og la seg styre av digitale systemer med hjelp av empiriske data. Med våre systemer kan du også abonnere på «maintenance alerts» når en del må skiftes ut eller vedlikeholdes. Men verken du eller våre systemet vet hvor mye snø som kommer, eller hvor omfattende smuss de enkelte områdene måtte ha. Begge faktorer har en direkte og uforutsigbar påvirkning på vedlikeholdstidspunktet.

Nettopp. Foreløpig ikke mulig. Men våre eksperter jobber nå med løsninger som i fremtiden vil gjøre det mulig for deg å vurdere vedlikeholdsbehovet tidsnok ved ulike scenarier. Forebyggende vedlikehold er nåtiden. Fremtidsrettet vedlikehold er fremtiden.