Arctic Machine

Arctic Machine er en ledende produsent av kjøretøyer og utstyr for vedlikehold av veier og flyplasser året rundt, med klart fokus på intelligent mobilitet og digitale transportløsninger.

I februar 2020 kunngjorde vi overtakelsen av den ledende finske produsenten av kjøretøyer og utstyr for veivedlikehold. Dermed styrker Aebi Schmidt Group sin markedsposisjon ytterligere i Nord- og Øst-Europa. Selskapet med hovedsete i finske Jyväskylä kan se tilbake på en drøyt 80-årig historie, og har i løpet av det siste tiåret utviklet seg fra utstyrsprodusent til å bli en komplettleverandør av intelligente løsninger for trafikk og veivedlikehold.

Les pressemeldingen og finn ut hva Juha Jääskelä, firmasjef hos Arctic Machine har å si om overtakelsen. Inntil videre forblir alle adresser og kontaktpersoner hos Arctic Machine de samme. Når tiden er inne vil vi opplyse om hvordan vi har til hensikt å integrere merket og organisasjonen i vår gruppe.

Generation E - Charge the Change

Vi hos Aebi Schmidt er av den oppfatning at bærekraft er et felles ansvar for hele gruppen, og har derfor ikke gitt en konkret avdeling dette ansvaret. I 2018 lanserte vi programplattformen Generation E, for utviklingen og bruken av nye teknologier gjør det påkrevd av oss å tenke nytt. «Intelligente tanker» betyr for vår del at vi foretar en omstilling til bærekraftig, ansvarsbevisst og kostnadsreduserende teknologi med null utslipp og skånsom omgang med ressursene. I den forbindelse har vi tre grunnleggende tilnærminger som inspirasjon:

Re-think: Aebi Schmidt har med Schmidt eSwingo200+ kompakt feiemaskin, eVT 450 multifunksjonstransport og andre konsepter beveget seg inn i en helt ny tidsalder. Utvikling og bruk av nye teknologier forutsetter at vi omdefinerer vår tenkemåte.

Re-charge: Den viktigste drivkraften bak en vellykket sirkulær økonomi er evnen til å ivareta den iboende produktverdien til de enkelte delene. Derfor forsøker Aebi Schmidt å videreføre bruken av så mange materialer som mulig, for å hindre en rendyrket gjenvinning/downcycling. Iblant kan de enkelte delene benyttes på ny i en annen funksjon, og for de ressursene som ikke kan benyttes om igjen vil selektiv sortering av avfall spille en stor rolle.

Re-invest: Bærekraft er ikke noe som faller ned fra himmelen. Det er måten vi tenker og handler på. Som firma er det vårt ansvar å investere i fremskritt. Men det gjelder også for våre kunder. Alt som vi utvikler og produserer må til syvende og sist omsettes i praksis. Hver enkelt bærekraftige maskin er en investering i vårt felles mål: en sunn planet.

CO₂-kalkulator

Ta testen!

CO2-utslipp er intet mysterium. Det er ganske enkel fysikk. 1 liter diesel blir til 2,64 kg CO2. Når dieselmotoren din trenger 6 liter, betyr det motsetningsvis 15 kg CO2. For en kompakt feiemaskin med 1500 timer i året betyr det: 23 760 kg CO2 per år, eller 118 800 kg på 5 år.

For å kompensere for utslippene til en dieseldrevet feiemaskin trenger du 1800 trær i året. CO2-utslippene til vår eSwingo 200+ utgjør derimot: null*.

* Forutsatt at elektrisk energi utvinnes av regenerative energikilder.

CO₂
Reduksjon


kg/år

Forutsatt at elektrisk energi utvinnes av regenerative energikilder.

Oppgi dine verdier:

liter

timer

dager

maskiner

100 år med Schmidt

Schmidt feirer sitt 100-årsjubileum. Bilverkstedet som ble grunnlagt i Schwarzwald i 1920 er blitt til et globalt, ledende industriselskap. Alfred Schmidt junior, som ikke bare har preget selskapet og merket med den kreativitet og oppfinnsomhet som er så typisk for Schwarzwald, men også utviklingen av vintertjenester og senere dessuten feieteknologi, sa i et av sine siste intervjuer: «Vi var annerledes fordi vi tok tak i ting uten noen fordommer og var åpne for alt. Det var egentlig vår metode.»

Som følge av pandemien i jubileumsåret, må vi med tungt hjerte avstå fra mange fester og arrangementer. Men likefullt: et par innblikk, samt eksklusivt foto- og filmmateriale fra hundre års historie er å finne på bloggen vår. Så snart situasjonen åpner for tilsvarende planer igjen, vil vi gjerne også informere deg her om hvor og hvordan vi har tenkt å feire på etterskudd.

Beta-versjon av vår nye nettside

En gruppe står sterkere enn enkeltpersoner. Det er noe som har preget våre refleksjoner og handlinger over tid. Etter at vi foretok et første trinn ved å harmonisere vårt merkesortiment, ved å gjøre nettstedet vårt enklere og mer forståelig, tilbyr vi nå også mer oversiktlig informasjon på nettsiden. Direkte og lokal kontakt med deg var, er og forblir viktig for oss. Dine kontaktpersoner finner du på sidene til det nasjonale selskapet som er ansvarlig for deg. Dette publiserer også jevnlig tilbud og nyheter som er relevante og viktige for det respektive markedsområdet.

Du besøker fremdeles en beta-versjon. En og annen funksjon er fremdeles under utarbeidelse, og alle produkter er ennå ikke tilgjengelige i den nye strukturen. Dersom du oppdager feil, ikke finner informasjonen du søker eller har andre tilbakemeldinger eller tips, kan du gjerne sende oss en melding til webmaster@aebi-schmidt.com.

PS: Dersom du besøker vår nettside på et av språkene som tilbys og likevel møter på engelsk eller et annet språk, er det ikke nødvendigvis en feil. Enkelte dokumenter og noe informasjon står kun til disposisjon på et begrenset antall språk. Hos produktene vil du finne informasjon som er maskinelle oversettelser. Disse vil også være tilsvarende merket.