Vielä jonkin aikaa sitten olimme Arctic Machine. Tänään olemme vielä enemmän: olemme ylpeästi Aebi Schmidt Groupin jäsen, tarjoten koko tuote- ja palveluvalikoiman suomalaisille, ja muille valituille markkina-alueille.

Arctic Machinen lumenpoistotuotteiden historia ulottuu 1940 luvulle asti. Suonenjoella seppä August Karvonen aloitti takomaan auroja peltitynnyreistä, ja näin alkoi nykyisin Arctic Machinena tunnettujen tienhoitolaitteiden tarina. TEHO aurat tulivat vuosikymmenten saatossa tutuiksi Suomen teillä.

1970 -ja 80 -lukuja voidaan pitää innovaatioiden vuosikymmeninä: Ensimmäinen TEHO aura hydraulisella nostolla, ensimmäinen TEHO sivuaura ja ensimmäiset TEHO alusterät asennettiin kuorma-autoihin. Arctic Machinesta tuli Karvosen Konepajan omistaja 80 -luvun lopulla.

Seuraavat kaksi vuosikymmentä, 1990 -ja 2000 -luvut, olivat kasvun vuosia. Uusi vienti- ja markkina-ajattelun kausi laajensi yrityksen kasvamaan kansainvälisesti, ja Venäjällä aloitettiin menestyksekkäästi uusi yritystoiminta. Tuotekehityksessä alettiin panostamaan vahvasti ympäristöystävällisyyteen. Tienhoitoauton ympärivuotista käyttöä alettiin kehittämään, ja tuotetarjontaan otettiin mukaan kesäkäyttöä ajatellen pesureita ja harjalaitteita.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana viennin osuus on kasvanut merkittävästi, ja tuotteita on saatavilla jo 12 maassa. Tuotetarjonta on laajentunut iRoad ohjainjärjestelmiin, liukkaudentorjuntalaitteisiin lentokentille ja rautatietuotteisiin, sekä Infotripla Oy:n tuotetarjonnan kautta älykkäiden liikennejärjestelmien ratkaisuihin.