Yleinen tietosuojaseloste (verkkosivusto)

1 Yleiset tiedot ja yhteystiedot

Aebi Schmidt Holding AG, jonka kotipaikka on Frauenfeld, Sveitsi, sitoutuu yhdessä Aebi Schmidt Groupiin kuuluvien yritystensä (jäljempänä ”Aebi Schmidt” tai ”me”) kanssa suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Aebi Schmidt suhtautuu vakavasti tietojesi suojaamiseen. Seuraavassa kerromme, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme.

2 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on:
Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Sveitsi

3 Yleiset tiedot

Aebi Schmidt haluaa, että tunnet olosi turvalliseksi käyttäessäsi sen verkkosivustoa, ja haluaa kertoa sinulle milloin, mihin tarkoitukseen ja mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään.

Aebi Schmidt pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sinun tulee siksi lukea säännöllisesti nämä tietosuojasäännökset. Kulloinkin voimassa olevan version päivämäärä (voimassa alkaen) on mainittu tietosuojaselosteen alussa. Tietosuojakäytäntömme voivat paikallisten tapojen ja lakisääteisten vaatimusten huomioimisesta johtuen poiketa toisistaan maissa, joissa toimimme.

3.1 Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika tai sähköpostiosoite). Yleisesti ottaen voit käyttää verkkosivustoamme henkilötietojasi ilmoittamatta. Verkkosivuston käyttö voi edellyttää henkilötietojen ilmoittamista. Henkilötietoja ei siksi käsitellä automaattisesti, vaan ainoastaan tietyissä tilanteissa ja tiettyjä tarkoituksia varten.

3.2 Milloin henkilötietoja käsitellään?

Verkkosivuston tarjoamista ja toimintaa varten me tai kolmannet osapuolet käsittelemme henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

3.3 Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Aebi Schmidt käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivuston tarjoaminen käyttäjille
 • verkkosivuston optimointi (esim. tilastollinen arviointi, trendianalyysi, verkkosivuston kehittäminen)
 • verkkosivuston personointi käyttäjiä varten
 • uutiskirjeen lähettäminen
 • käyttäjien tietosuoja
 • kaiken tyyppisten kyselyiden käsittely (käyttäjät, toimittajat, jne.).
   

3.4 Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Mikäli pyydämme sinulta luvan henkilötietojesi käsittelyyn, toimii se oikeusperusteena (esim. uutiskirje, verkkosivuston personointi evästeasetuksilla).

Käsittelemme henkilötietojasi myös oikeutettujen etujemme perusteella. Tähän kuuluu käsittely verkkosivuston tarjoamista ja optimointia varten.

Mikäli henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen vuoksi, toimii se oikeusperusteena. Näin voi olla esimerkiksi luovutettaessa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle sekä tallennusajan tai säilytysaikojen kohdalla.

4 Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

4.1 Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos olemme saaneet siihen sinulta suostumuksen, meillä on siihen oikeutettu etu tai kyselysi käsittely sitä vaatii.

Lisäksi tietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli meillä on siihen lainsäädäntöön tai täytäntöönpanokelpoiseen tuomioistuimen tai viranomaisen määräykseen perustuva velvollisuus.

4.2 Käytetäänkö myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia?

Käytämme tietojen käsittelyssä myös ulkoisia palveluntarjoajia. Palveluntarjoajat osallistuvat tietojen käsittelyyn niin sanottuina käsittelijöinä, jotka saavat käsitellä verkkosivustomme käyttäjien tietoja vain ohjeidemme mukaisesti.

4.3 Luovutetaanko henkilötietoja kolmansissa maissa oleville vastaanottajille?

Luovutamme henkilötietoja myös kolmansille osapuolille tai käsittelijöille, jotka eivät ole sijoittautuneet EU:n tai ETA:n alueelle tai Sveitsiin. Tässä tapauksessa varmistamme ennen tietojen luovuttamista, että vastaanottaja takaa tietosuojan riittävän tason (esim. kyseistä maata koskevan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta annetun päätöksen perusteella tai Euroopan unionin mallisopimuslausekkeiden käytön perusteella) tai että olet käyttäjänä antanut suostumuksesi.

Mikäli se on kyselyysi vastaamisen kannalta välttämätöntä, luovutamme tietosi vastaavalle Aebi Schmidt -edustajalle tai kolmansille osapuolille. Noudatamme kyseessä olevan maan tietosuojasäännöksiä. Pyrimme luonnollisesti siihen, että tietojasi käsitellään mahdollisimman tarkasti eurooppalaisten tietosuojasäännösten mukaisesti. Emme kuitenkaan voi taata tätä kaikissa tilanteissa. Antamalla suostumuksesi hyväksyt riskit, jotka liittyvät tietojesi luovuttamiseen vastaaville kolmannen osapuolen yrityksille, mikäli tämä on välttämätöntä kyselyysi vastaamisen kannalta. Jos et anna suostumustasi, emme välttämättä voi vastata kyselyysi. Voit tällöin ottaa yhteyttä puhelimitse yhteystiedot.

5 Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se on välttämätöntä verkkosivuston palvelujemme tuottamisen kannalta, tai niin kauan, kuin meillä on oikeutettu etu tallennuksen jatkamiseen. Kaikissa muissa tilanteissa poistamme henkilötietosi, lukuun ottamatta tietoja, joiden säilyttämistä lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen (esim. tietojen säilyttämisvelvollisuus) edellyttää.

6 Verkkosivusto

6.1 Yksityiskohtaiset tiedot

6.1.1 Lokitiedostot

Siirtyessäsi verkkosivustollemme Internet-selaimesi välittää automaattisesti tietyt tiedot, jotka tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin:

 • IP-osoite
 • palvelinpyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • selaimen asetukset, selaintyyppi ja selainversio
 • pyynnön sisältö (konkreettinen sivu)
 • käyttötila/HTTP-tilakoodi
 • siirretyt käyttöjärjestelmää koskevat tiedot
 • avatun tiedoston nimi
 • Aikaero GMT-yleisaikaan
   

Nämä käyttötiedot toimivat muun muassa tilastollisten, anonyymien arviointien perustana niin, että voidaan havaita trendejä, joiden avulla Aebi Schmidt pystyy vastaavasti kehittämään verkkosivustoaan.

6.1.2 Lokitiedostojen tarkoitus

Henkilötiedot tallennetaan turvallisuussyistä tai häiriöiden määrittämistä varten. Niitä säilytetään korkeintaan 6 kuukauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Lokitiedostoja, joiden säilyttäminen on välttämätöntä todistustarkoitusta varten, voidaan tästä riippumatta säilyttää tapauksen lopulliseen selvittämiseen saakka, ja ne voidaan yksittäistapauksessa luovuttaa tutkintaviranomaisille.

6.2 Evästeet

6.2.1 Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän selaimeen verkkosivustolla vierailtaessa. Kun kyseinen verkkosivusto avataan uudelleen, käyttäjän selain lähettää evästeiden sisällön takaisin ja mahdollistaa näin käyttäjän tunnistamisen.

6.2.2 Miten pitkäksi aikaa evästeet tallennetaan selaimeen?

Tietyt evästeet poistetaan selainistunnon päätyttyä automaattisesti (niin sanotut istunnon evästeet), muut tallennetaan määrätyksi ajaksi tai pysyvästi käyttäjän selaimeen ja poistetaan automaattisesti (niin sanotut tilapäiset tai pysyvät evästeet).

6.2.3 Voinko estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet?

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit tarkistaa eri palveluntarjoajien evästeiden käyttöä koskevat asetukset ja vastustaa tietojesi keräämistä tai analysointia kyseisillä evästeillä: www.youronlinechoices.com

Yleinen vastustamisoikeus erilaisia evästeitä, erityisesti yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien evästeitä, koskien löytyy myös seuraavasta osoitteesta: www.optout.networkadvertising.org

6.2.4 Mitä evästeitä käytämme ja mihin tarkoitukseen?

Käytämme evästeitä, jotta voimme muokata verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän ja, käyttäjän näin halutessa, yksilöidymmän. Käytämme evästeitä myös, jotta voimme mitata ja arvioida tarjontamme käyttöä. Eräät verkkosivustomme elementit edellyttävät, että avaava selain on tunnistettavissa myös sivulta siirtymisen jälkeen. Lisäksi käytämme verkkosivustollamme myös evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjien selauskäyttäytymisen analysoinnin. YouTube käyttää YouTube-videoidemme upotuksessa verkkosivustollemme tietosuojan huomioivaa versiota ”youtube-nocookie” (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=fi-FI#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).

6.2.5    Välttämättömät evästeet

Tietyt evästeet ovat välttämättömiä, jotta voimme tarjota verkkosivustomme turvallisesti. Tällaisia evästeitä ovat

 • käyttäjien tunnistamiseen tai todentamiseen käytettävät evästeet
 • tietyt käyttäjän syöttämät tiedot (esim. yhteydenottolomakkeen sisältö, uutiskirjelomake) tallentavat evästeet
 • tietyt käyttäjän valinnat (esim. kieliasetukset) tallentavat evästeet
 • video- ja äänitallenteiden toistamiseen (esim. blogit) käytettävät evästeet.
   

6.2.6 Analyysievästeet

Käytämme analyysievästeitä käyttäjien käyttötottumusten arviointiin tilastollisessa muodossa (esim. avatut alasivut, tehdyt haut). 

6.2.7 Seurantaevästeet sosiaalisen median liitännäisten yhteydessä

Sosiaalisen median liitännäisten yhdistämisen seurauksena liitännäisten tarjoajat tallentavat evästeitä.

6.3 Web-analytiikkatyökalu

Tarvitsemme tilastotietoja verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme muokata sitä käyttäjäystävällisemmäksi, analysoida trendejä sekä muulla tavoin hallita ja kehittää verkkosivustoa.

Työkalun analyysievästeiden tai lokitiedostojen arvioinnin avulla tekemää profilointia ei yhdistetä henkilötietoihin. Työkalu ei käytä lainkaan käyttäjien IP-osoitteita tai se lyhentää ne välittömästi niiden keräämisen jälkeen. Käytämme Matomon avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmistoa ja tallennamme henkilötietosi vain omalle palvelimellemme. Henkilötietojasi ei luovuteta web-analytiikkaohjelmiston tarjoaja Matomolle.

Opt-out-evästeiden käytössä on huomioitava, että opt-out-toiminto on laite- tai selainkohtainen ja koskee vain parhaillaan käytettävää päätelaitetta tai käytettävää selainta. Lisäksi voit estää profiloinnin myös kokonaisuudessaan poistamalla evästeet käytöstä. Jos olet ottanut evästeet käyttöön ja vastustat jälkikäteen tietojesi keräämistä tai analysointia tällä työkalulla, voit muokata asetuksia täällä.

6.4 Sosiaalisen median liitännäiset

6.4.1 Mitä liitännäiset ovat?

Liitännäinen mahdollistaa sosiaalisten medioiden yhdistämisen verkkosivustoomme käyttäjiemme hyödyksi.

Liitännäisten toiminnot on oletuksena poistettu käytöstä. Näin estetään käyttäjän tietojen automaattinen luovutus palveluntarjoajille. Liitännäisten toiminnot otetaan käyttöön ja tiedot siirretään vasta, kun käyttäjä napsauttaa liitännäistä. Internet-selaimesi välittää tällöin lokitiedostot (mukaan lukien IP-osoite) suoraan kyseisen liitännäisen tarjoajan palvelimelle, jonne lokitiedostot tarvittaessa tallennetaan. Palvelin voi sijaita EU- tai ETA-alueen ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa).

6.4.2 Voinko estää liitännäisten käyttöönoton?

Jos et halua, että tietojasi siirretään sosiaalisista medioista tai sosiaalisiin medioihin, kirjaudu ulos sosiaalisista medioista ennen kuin siirryt verkkosivustollemme. Lisäksi sinun tulee ottaa yksityinen tila käyttöön selaimesi tietosuoja-asetuksissa.

Myös evästeiden rajoittaminen tai poistaminen käytöstä selaimen asetuksissa auttaa. Tämä estää kolmansia osapuolia seuraamasta käyttötottumuksiasi. Voit myös yleensä estää liitännäisten lataamisen kokonaan käyttämällä lisäosia (niin sanottua komentosarjojen estoa).

6.4.3 Pystyykö Aebi Schmidt vaikuttamaan liitännäisten kautta tapahtuvan tietojen käsittelyn laajuuteen?

Liitännäiset ovat liitännäisten tarjoajien riippumattomia laajennuksia. Aebi Schmidt ei siksi pysty vaikuttamaan liitännäisten tarjoajien liitännäisillä keräämien ja tallentamien tietojen laajuuteen. Jos jokin nimetyistä liitännäisten tarjoajista on asettanut evästeitä laitteeseesi, se voi tallentaa selaustottumuksiasi ja suorittaa seurantatietojen perusteella yksityiskohtaista profilointia.

Lisätietoa liitännäisten tarjoajien sinusta keräämien tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta sekä niiden jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä tietojesi suojaamista koskevista oikeuksistasi ja asetusmahdollisuuksistasi on kyseisten liitännäisen tarjoajien tietosuojaselosteissa. Käytämme verkkosivustomme käytön yhteydessä seuraavien palveluntarjoajien liitännäisiä:

 • YouTube-liitännäiset: YouTuben toteutuksesta vastaa YouTube Inc., 300 Sand Hill Rd, BLDG Suite 180, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat; https://policies.google.com/privacy. Käytämme videotallenteiden (esim. blogi) toistamiseen verkkosivustossamme tietosuojan huomioivaa versiota ”youtube-nocookie” (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=fi-FIB#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).
 • Google-liitännäiset: Verkkosivustollamme voi laatia reittiohjeen Google Mapsin (jäljempänä ”Google”) avulla. Sinut siirretään tällöin Google Maps -verkkosivustolle. Ota huomioon, että tämän Googlen karttapalvelun käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Emme ole vastuussa Googlen toteuttamasta tietojen käsittelystä. Kyseessä olevan palvelun tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Jos avaat verkkosivustoomme liitetyn palvelun, Google tallentaa Internet-selaimesi välityksellä evästeen päätelaitteeseesi. Käyttäjätietojasi ja asetuksiasi käsitellään sijaintien näyttämistä ja reittiohjeen laatimista varten. Googleen muodostetun yhteyden avulla Google voi määrittää, mistä verkkosivustosta pyyntösi lähetettiin ja mihin IP-osoitteeseen reittiohje lähetetään. Jos et hyväksy kyseistä käsittelyä, voit estää evästeiden asentamisen vastaavilla asetuksilla Internet-selaimessasi. Lisätietoja Googlen tietosuojasta on osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi

6.5 Yhteydenottolomakkeet

Yhteydenottolomakkeilla voit ottaa meihin suoraan yhteyttä, esim. esittää meille kysymyksiä, antaa palautetta tai yleisesti käyttää verkkosivustomme tarjontaa.

Keräämme kyselyn tai asian käsittelyä varten pakollisina tietoina yhteydenottolomakkeen täyttäneestä seuraavat tiedot: puhuttelu, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja maa. Pakolliset tiedot on aina merkitty tähdellä (*). Jos kyselyn käsittely sitä vaatii, saatamme kerätä myös muita tietoja pakollisina tietoina.

Kerätyt tiedot ja pakolliset kentät näkyvät suoraan verkkosivustollamme kyseisessä yhteydenottolomakkeessa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Tällöin sähköpostissa siirretyt henkilötietosi tallennetaan. Henkilötietoja käytetään vain niille osoitettuun tarkoitukseen, ja ne välitetään tarvittaessa vastaavalle Aebi Schmidt -yritykselle. Viestintää varten käsiteltyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille Aebi Schmidt -yrityksen ulkopuolelle, ellei se ole kyselyysi vastaamisen kannalta ehdottomasti välttämätöntä (vrt. luku 4) ja olet antanut tähän suostumuksesi. Poistamme yhteydenottolomakkeissa meille antamasi tiedot heti, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen.

6.6 Uutiskirjelomake

Voit tilata uutiskirjeemme täyttämällä uutiskirjelomakkeen. Samalla annat suostumuksesi sen kannalta välttämättömään henkilötietojesi käsittelyyn. Tilaamista varten välttämättömät pakolliset tiedot ovat sähköpostiosoite, maa ja kieli. Pakolliset tiedot on aina merkitty tähdellä (*). Voit vapaaehtoisesti antaa myös muita tietoja, esimerkiksi etunimen, sukunimen tai kiinnostuksen kohteesi.

Kerätyt tiedot ja pakolliset kentät näkyvät suoraan verkkosivustollamme kyseisessä yhteydenottolomakkeessa. Henkilötietoja käytetään vain niille osoitettuun tarkoitukseen. Uutiskirjeen lähettää EU:ssa sijaitseva ulkoinen palveluntarjoaja. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, ellet itse sijaitse kolmannessa maassa ja ole hyväksynyt tiedonsiirtoa antamalla suostumuksen uutiskirjeen lähettämiseen. Mikäli peruutat suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen, tietosi poistetaan välittömästi.

7 Oikeutesi

7.1 Oikeus saada pääsy tietoihisi

Käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä milloin tahansa tietoa hänestä käsitellyistä henkilötiedoista ja saada kopio näistä tiedoista. Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada tietää, onko hänen henkilötietojaan siirretty kolmanteen maahan.

7.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

7.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot viipymättä, kun kyseisiä tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä käsiteltiin. Tämä koskee myös tilannetta, jossa käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai vastustaa käsittelyä, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Lisäksi käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan tiedot, jos rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvoite tietojen poistamiseen tai henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

7.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä.

7.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Käyttäjällä on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.

7.6 Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus. Peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella peruuttamiseen asti tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

7.7 Vastustamisoikeus

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu rekisterinpitäjän / kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

7.8 Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dpo@aebi-schmidt.com tai käänny paikallisen henkilöstöosaston puoleen.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus vastaavalle tietosuojaviranomaiselle. Maasi (EU) tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fi

Sveitsin kohdalla käänny seuraavan tahon puoleen:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Feldeggweg 1
3003 Bern
Sveitsi
Puh.: +41 58 462 43 95

8 Tietosuojaa koskevat yhteydenotot

Tietosuojaa koskevissa asioissa käänny tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Aebi Schmidt Holding AG
Group Data Protection Officer
Schulstrasse 4
8500 Frauenfeld
Sveitsi
Puh.: +41 44 308 58 00
Sähköpostiosoite: dpo@aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Datenschutzbeauftragter
Albtalstrasse 36
79837 St.Blasien
Saksa
Puh.: +49 7672 412 0
Sähköpostiosoite: dpo@aebi-schmidt.com

 

Viimeisin versio: 2. elokuuta 2021